Thuộc tính

 
  Tên văn bản: Ban hành danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Đồng Nai
  Số văn bản: 23/2016/TT-BTNMT
  Loại văn bản: Thông tư
  Cơ quan ban hành:
Bộ Tài nguyên và Môi trường
  Ngày ban hành: 26/08/2016
  Ngày hiệu lực: 18/10/2016
  Ngày hết hiệu lực:
  Người ký: Thứ trưởng: Nguyễn Thị Phương Hoa
  Ghi chú: