​​​​​
Bàn giao bản đồ nền cho các tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL (28/04/2014)
Cỡ chữ
Nằm trong chương trình bàn giao bản đồ nền cho 55/63 tỉnh, thành phố trong cả nước đợt 2 theo Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ, sáng 21/4/2014 tại TP.Cần Thơ, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam - Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị bàn giao bản đồ nền cho các Sở Nội vụ 9 tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Linh Ngọc đến dự và chủ trì hội nghị.


          Nằm trong chương trình bàn giao bản đồ nền cho 55/63 tỉnh, thành phố trong cả nước đợt 2 theo Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ, sáng 21/4/2014 tại TP.Cần Thơ, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam - Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị bàn giao bản đồ nền cho các Sở Nội vụ 9  tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Linh Ngọc đến dự và chủ trì hội nghị.
Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Linh Ngọc cho biết, Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính được Chính phủ phê duyệt, giao Bộ Nội vụ chủ trì, Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng UBND các tỉnh, thành phố phối hợp thực hiện. Qua gần 2 năm triển khai, đến nay đã xây dựng được bộ bản đồ nền các yếu tố nội dung địa giới hành chính chuyển vẽ lên bộ bản đồ địa hình tỷ lệ lớn nhất mà chúng ta hiện có. Đây là bộ bản đồ có chất lượng và mức độ chi tiết cao hơn nhiều so với bộ bản đồ được lập theo Chỉ thị số 364/-CT trước đây với tỷ lệ 1:25.000, 1:50.000. Điều này chắc chắn sẽ giúp cho công tác quản lý địa giới hành chính các cấp được thực hiện một cách dễ dàng hơn, góp phần giảm thiểu tối đa việc quản lý chồng lấn ở thực địa và làm cơ sở cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính các cấp sau này...
 
“Chúng tôi mong muốn Sở nội vụ các tỉnh, thành phố sau khi tiếp nhận bộ bản đồ nền này sẽ sớm triển khai các hạng mục công việc tiếp theo để đảm bảo dự án sẽ hoàn thành theo đúng tiến độ đã phê duyệt”- Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Linh Ngọc nhấn mạnh. 
 
 
  Lãnh đạo Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL ký biên bản nhận bản đồ. 

  Được biết, trong đợt 1 và đợt 2, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành bàn giao tổng cộng hơn 15.000 mảnh bản đồ với các tỷ lệ 1:2000, 1:5000 và 1:10.000, hệ tọa độ VN-2000 cho 55/63 tỉnh, thành phố. Đối với 11/13 tỉnh, thành phố thuộc khu vực ĐBSCL (trừ Cà Mau và Long An đã triển khai công tác này từ những năm trước đây nên chưa đưa vào kế hoạch),  gồm: Đồng Tháp, Cần Thơ, An Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Tiền Giang, Bến Tre (tỉnh Tiền Giang và Bến Tre đã được bàn giao bản đồng ngày 18/4/2014 tại TP.HCM) được Bộ Tài nguyên và Môi trường bàn giao tổng cộng 1.533 mảnh bản đồ tỷ lệ 1:2000 và 3.074 mảnh bản đồ tỷ lệ 1:5000… 

Tin & ảnh: Lê Hùng​