​​​​​
Xây dựng hoàn chỉnh 100/109 cột mốc xác định biên giới đất liền Việt Nam-Campuchia tại Tây Ninh (13/05/2016)
Cỡ chữ
Đó là thông tin được đưa ra tại Hội nghị tập huấn, tuyên truyền kết quả công tác tuyên truyền về phân giới, cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam-Campuchia.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Tây Ninh Nguyễn Minh Tân cho biết, đến nay trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã phân giới được khoảng 184/240km đường biên giới trên thực địa, xây dựng hoàn chỉnh 100/109 cột mốc đã xác định. Ngoài ra, hai bên cũng đã xác dịnh được 73 vị trí cột mốc phụ.

Là tỉnh biên giới, bên cạnh công tác đối ngoại, phân giới, cắm mốc, lãnh đạo tỉnh rất quan tâm đến việc chăm lo phát triển kinh tế của 5 huyện giáp với Campuchia, nhất là đời sống, sản xuất của đồng bào ở dọc đường biên giới. Từ đó tạo điều kiện thuận lợi tích cực cho công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức giữ gìn, bảo vệ biên giới quốc gia trong nhân dân…

Hội nghị tập huấn, tuyên truyền kết quả công tác tuyên truyền về phân giới, cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam-Campuchia do Ban Tuyên giáo Trung ương vừa phối hợp với Bộ Ngoại giao, Tỉnh uỷ Tây Ninh và một số Bộ, ngành liên quan tổ chức. Tham dự có 350 đại biểu là cán bộ làm công tác tuyên truyền của 10 tỉnh có chung đường biên giới với Campuchia và 7 tỉnh, thành phố lân cận.

Hội nghị tập huấn đã trao đổi một số vấn đề như: Quan hệ Việt Nam-Campuchia và tình hình công tác phân giới, cắm mốc biên giới đất liền giữa 2 nước; công tác bảo vệ an ninh trật tự, công tác tuyên truyền, vận động quần chúng trong quá trình triển khai công tác phân giới, cắm mốc; tình hình đầu tư 2 chiều Việt Nam- Campuchia trong tiến trình phân giới, cắm mốc và tình hình, kết quả hợp tác thương mại biên giới Việt Nam-Campuchia từ năm 2015 đến nay, dự báo và định hướng hợp tác những tháng cuối năm 2016.

Bên cạnh đó, các địa biểu đều cho rằng cần tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc hoàn thành công tác phân giới, cắm mốc trên thực địa và xây dựng đường biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển; các hoạt động gắn kết giữa nhân dân và chính quyền khu vực biên giới hai nước; đa dạng hoá các phương pháp, hình thức, địa bàn và đối tượng tuyên truyền, chú trọng tuyên truyền bằng tiếng Khmer và ngôn ngữ các dân tộc thiểu số…

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phạm Văn Linh nhấn mạnh, thời gian tới các lực lượng làm công tác tuyên truyền về phân giới, cắm mốc tuyến Việt Nam – Campuchia cần bám sát thực tế hơn nữa, tập trung nắm bắt tình hình dư luận, tư tưởng nhân dân, đặc biệt là khu vực biên giới để đề xuất các biện pháp, những nội dung phù hợp.

Mai Chi​