​​​​​
Năm 2017: Hoàn thành cắm mốc ranh giới, lập bản đồ đất các công ty lâm nghiệp (30/08/2016)
Cỡ chữ
Theo thông tin từ Sở TN&MT tỉnh Bình Định, hiện Sở đang phối hợp với một số huyện, thành phố triển khai Dự án “Xác định ranh giới, cắm mốc ranh giới, đo đạc lập bản đồ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các công ty lâm nghiệp.
​ Dự án được triển khai trên địa bàn các huyện Tây Sơn, Vân Canh, Vĩnh Thạnh, Hoài Ân và Tp.Quy Nhơn.Theo kế hoạch của tỉnh Bình Định, dự án sẽ hoàn thành và dự kiến nghiệm thu vào tháng 5/2017.Nội dung chính của dự án gồm: Xác định ranh giới, cắm mốc ranh giới đất và lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất; đo đạc xác định đường ranh giới sử dụng đất và đo đạc chỉnh lý BĐĐC của từng công ty lâm nghiệp theo đơn vị hành chính xã; tổ chức đăng ký QSDĐ; cấp giấy chứng nhận, lập hồ sơ địa chính của các công ty lâm nghiệp, phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước về đất đai…Mục đích của dự án là nhằm xác định ranh giới sử dụng đất đã giao, đã cho thuê sử dụng để quản lý chặt chẽ quỹ đất, hạn chế và ngăn ngừa tình trạng tranh chấp, lấn chiếm đất đai của các công ty lâm nghiệp. Đồng thời, dự án còn giúp xây dựng hồ sơ pháp lý để các công ty lâm nghiệp quản lý và sử dụng đất, quản lý rừng theo đúng quy định pháp luật.B.Vân​