​​​​​
Việt-Lào phối hợp rà soát cắm mốc biên giới (28/04/2014)
Cỡ chữ
Từ 23 đến 28/4, cuộc họp vòng 14 Đoàn chuyên viên liên hợp cắm mốc biên giới Việt Nam-Lào diễn ra tại Vientiane, Lào. Tại các buổi làm việc, hai bên đã tiến hành rà soát lại toàn bộ khối lượng công việc còn lại của Dự án tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam-Lào sau khi đã hoàn thành công tác cắm mốc trên thực địa, nhằm đề ra các biện pháp cụ thể đảm bảo hoàn thành toàn bộ dự án trong năm 2014.

Hai bên tiếp tục tiến hành kiểm tra để nghiệm thu 18 mảnh bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000 đối với 16 cặp cửa khẩu và hai khu vực có sai khác lớn về địa hình giữa bản đồ đường biên giới quốc gia Việt Nam-Lào tỷ lệ 1/50.000 trong thời gian tới. Ngoài ra, hai nước tiến hành trao đổi về dự thảo Hiệp định (mới) về Quy chế quản lý biên giới Việt Nam-Lào cũng như về công tác chuẩn bị tổ chức khai trương và nâng cấp cửa khẩu chính La Lay (Quảng Trị) - La Lay (Salavan) lên thành cửa khẩu quốc tế trong thời gian tới. 


monre.gov.vn​