Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc tiếp xã giao Chủ tịch Nhóm Chuyên gia địa danh Liên hợp quốc - Khu vực Đông Nam Á, Tiến sĩ sĩ Peter N Tiango (14/05/2015)
Cỡ chữ
Sáng ngày 14/5, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Linh Ngọc đã có buổi tiếp xã giao Ngài Tiến sĩ Peter N.Tiango, Chủ tịch Nhóm Chuyên gia địa danh Liên hợp quốc - Khu vực Đông Nam Á.

Phát biểu tại buổi tiếp, Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc cho biết, trong nhiều năm qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam đã dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác địa danh của Việt Nam, đã giao Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam đại diện cho Việt Nam tham gia các hội nghị, phiên họp của Nhóm Chuyên gia địa danh Liên hợp quốc và Khu vực. Đồng thời, tổ chức triển khai các hoạt động chuẩn hóa địa danh, xây dựng danh mục địa danh thuộc lãnh thổ Việt Nam trên bản đồ để ban hành, sử dụng thống nhất trên cả nước, làm cơ sở cung cấp cho Liên hợp quốc sử dụng thống nhất trên toàn thế giới.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc, trong những năm gần đây, các hoạt động về địa danh của các nước trong khu vực Đông Nam Á đã góp phần quan trọng vào việc giữ gìn bản sắc văn hóa của mỗi dân tộc, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước và khu vực. Đồng thời, nâng cao hiệu quả của địa danh trong công tác cứu hộ, cứu nạn và cứu trợ nhân đạo cho cộng đồng và các mục đích hòa bình. Các cơ quan, bộ, ngành của Việt Nam đã có những nhận thức ngày càng sâu sắc hơn vai trò của địa danh trong các hoạt động của mình, đã có sự phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc đẩy mạnh các hoạt động về chuẩn hóa và sử dụng địa danh theo đúng tinh thần của Nhóm chuyên gia địa danh của Liên hợp quốc.

Thứ trưởng mong muốn rằng, thông qua hoạt động về địa danh của các nước trong khu vực Đông Nam Á sẽ góp phần thúc đẩy sự hợp tác và hội nhập trong công tác địa danh nói riêng và hạ tầng dữ liệu không gian nói chung, góp phần tích cực trong việc xây dựng và phát triển ba trụ cột của Cộng đồng ASEAN về An ninh, Kinh tế, Văn hóa - Xã hội, tiến tới thành lập Cộng đồng ASEAN vào năm 2020. Cùng nhau hợp tác, thúc đẩy công tác địa danh và hạ tầng dữ liệu không gian, góp phần vào việc phát triển của mỗi nước và hòa bình của khu vực.           


Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Linh Ngọc tặng quà cho Ngài Tiến sĩ Peter N.Tiango

Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch Nhóm Chuyên gia địa danh Liên hợp quốc - Khu vực Đông Nam Á, Tiến sĩ Peter N.Tiango đánh giá cao những đóng góp của Việt Nam trong thời gian qua, trong các hoạt động của của Nhóm Chuyên gia địa danh Liên hợp quốc và Khu vực. Đồng thời nhấn mạnh, đây sẽ là cơ hội để các bên học hỏi và trao đổi, đề xuất các biện pháp trong chuẩn hóa, khai thác, sử dụng, chia sẻ kinh nghiệm về công tác địa danh giữa các bộ, ngành và của các quốc gia thành viên của Nhóm chuyên gia Liên hợp quốc về địa danh khu vực Đông Nam Á, tạo cơ sở cho sự phối hợp hoạt động chung, cùng nhau gìn giữ hòa bình, ổn định và thúc đẩy sự phát triển của khu vực.

 

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Đăng Linh