​​​​​
Góp ý cho bản dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chuẩn hóa địa danh phục vụ công tác lập bản đồ (29/10/2010)
Cỡ chữ

Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam đang hoàn thiện dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chuẩn hóa địa danh phục vụ công tác lập bản đồ để trình Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư hướng dẫn trong  năm 2010. Đề nghị các tổ chức, đơn vị, cá nhân góp ý với bản dự thảo để Cục hoàn thiện trình Bộ ban hành theo đúng kế hoạch.
Mọi ý kiến đóng góp cho bản dự thảo xin gửi về Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam trước ngày 10/11/2010 theo đường công văn hoặc gửi vào địa chỉ hòm thư sau dosm@monre.gov.vn hoặc nvthao@monre.gov.vn
để góp ý cho bản dự thảo này mời tải file dự thảo trenn tại địa chỉ:  http://www.dosm.gov.vn (trong phần văn bản pháp quy)​