​​​​​
Góp ý cho bản dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về áp dụng chuẩn thông tin địa lý cơ sở (13/06/2011)
Cỡ chữ
Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam đang hoàn thiện dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về áp dụng chuẩn thông tin địa lý cơ sở phục vụ công tác xây dựng các loại cơ sở dữ liệu địa lý để trình Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư hướng dẫn trong năm 2011. Đề nghị các tổ chức, đơn vị, cá nhân góp ý với bản dự thảo để Cục hoàn thiện trình Bộ ban hành theo đúng kế hoạch. Mọi ý kiến đóng góp cho bản dự thảo xin gửi về Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam trước ngày 13/8/2011 theo đường công văn hoặc gửi vào địa chỉ hòm thư sau dosm@monre.gov.vn hoặc hong.buixuan@gmail.com hoặc btxhong@monre.gov.vn. Trong trường hợp không tải được file dự thảo đề nghị các tổ chức, đơn vị, cá nhân liên hệ bằng mail hoặc liên hệ bằng điện thoại 0437555245 gặp Chị Bùi Thị Xuân Hồng để góp ý cho bản dự thảo này mời tải file dự thảo trenn tại địa chỉ: http://www.dosm.gov.vn (trong phần văn bản pháp quy)