​​​​​
Thông báo tuyển dụng Viên chức năm 2011 (28/12/2011)
Cỡ chữ
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2011

Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Cục, cụ thể như sau:

I. Điều kiện, tiêu chuẩn chung: Người dự tuyển phải đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 điều 5 Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23/10/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.

a) Là công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam;

b) Tuổi đời từ đủ 18 tuổi đến dưới 45 tuổi;

c) Có đơn xin dự tuyển, có lý lịch rõ ràng, có các văn bằng, chứng chỉ đào tạo theo tiêu chuẩn của ngạch viên chức tuyển dụng;

d) Có đủ sức khỏe để đảm nhận nhiệm vụ

đ) Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

II. Nhu cầu tuyển dụng:

TTVị trí/Đơn vị tuyển dụngYêu cầu về ngành nghề/trình độ đào tạoSố lượng
ITrung tâm Tư vấn và phát triển công nghệ đo đạc và bản đồ, Chi cục đo đạc và bản đồ phía Nam
  Tốt nghiệp đại học trở lên ngành Quản lý đất đai1
Tốt nghiệp đại học trở lên ngành Trắc địa1
Tốt nghiệp đại học trở lên ngành Bản đồ viễn thám và hệ thống thông tin địa lý1
IITrung tâm Kiểm định chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ
1Phòng Hành chínhTốt nghiệp đại học trở lên ngành Hành chính; Lưu trữ học và quản trị văn phòng1
2Phòng Kế hoạch - Tài vụTốt nghiệp đại học trở lên ngành Kinh tế2
3Phòng Đo đạcTốt nghiệp đại học trở lên ngành Trắc địa3
4Phòng Bản đồTốt nghiệp đại học trở lên ngành Trắc địa2
5Phòng Kiểm định thiết bị công nghệTốt nghiệp đại học trở lên ngành Trắc địa3
Tốt nghiệp đại học trở lên ngành Địa chính1
6Trung tâm Dịch vụ đo đạc và bản đồTốt nghiệp đại học trở lên ngành Trắc địa1
IIITrung tâm Thiết kế - Tư vấn đo đạc và bản đồ
1Phòng Tổng hợpTốt nghiệp đại học trở lên ngành Thống kê; Kế toán2
2Phòng Thiết kếTốt nghiệp đại học trở lên ngành Trắc địa2
3Phòng Kỹ thuật - Thẩm địnhTốt nghiệp đại học trở lên ngành Trắc địa1
Tốt nghiệp đại học trở lên ngành Địa chính1
4Trung tâm Tư vấn đo đạc và bản đồTốt nghiệp cao đẳng trở lên ngành Trắc địa1
IVTrung tâm Địa tin học
1Phòng Kế hoạch - Tài vụTốt nghiệp đại học trở lên ngành Kế toán1
Tốt nghiệp trung cấp trở lên ngành Kế toán1
2Phòng Thông tin địa lýTốt nghiệp đại học trở lên ngành Bản đồ2
Tốt nghiệp đại học trở lên ngành Trắc địa3
Tốt nghiệp đại học trở lên ngành Tin học1
Tốt nghiệp đại học trở lên ngành Địa chính1
Trung cấp Địa chính1
3Phòng Hành chínhTốt nghiệp trung cấp trở lên ngành Kỹ thuật1
4Phòng Dịch vụ địa tin họcTốt nghiệp đại học trở lên ngành Trắc địa2
5Phòng Quản trị hệ thốngTốt nghiệp đại học trở lên ngành Tin học1
VBan Quản lý các dự án đo đạc và bản đồ 
1Phòng Tổng hợpTốt nghiệp đại học trở lên ngành Quản trị kinh doanh1
2Phòng Quản lý công trìnhTốt nghiệp đại học trở lên ngành Trắc địa3
Tốt nghiệp đại học trở lên ngành Địa lý (Bản đồ viễn thám)1
3Phòng Tư vấn dịch vụTốt nghiệp đại học trở lên ngành Trắc địa2
Tốt nghiệp đại học trở lên ngành  Địa chính1
VITrung tâm Ứng dụng và Phát triển công nghệ đo đạc và bản đồ 
1Phòng Hành chínhTốt nghiệp đại học trở lên ngành Hành chính, Lưu trữ học và quản trị văn phòng1
2Phòng Ứng dụng và Phát triển công nghệTốt nghiệp đại học trở lên ngành Trắc địa3
Tốt nghiệp đại học trở lên ngành Bản đồ1
Tốt nghiệp đại học trở lên ngành Quản lý đất đai.1
3Phòng Kỹ thuật Tốt nghiệp đại học trở lên ngành Trắc địa2
4Trung tâm Dịch vụ công nghệ đo đạc và bản đồTốt nghiệp đại học trở lên ngành Trắc địa3
5Trạm GPS Quảng NamTốt nghiệp trung cấp trở lên ngành Quản lý đất đai1
VIITrung tâm Thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ
1Phòng Hành chínhTốt nghiệp đại học trở lên ngành Thông tin học1
2Phòng Kế hoạch-Tài vụTốt nghiệp đại học trở lên ngành Tài chính1
Tốt nghiệp đại học trở lên ngành Trắc địa1
3Phòng Tích hợp và xử lý thông tin dữ liệuTốt nghiệp đại học trở lên ngành Địa lý2
Tốt nghiệp đại học trở lên ngành Trắc địa1
Tốt nghiệp đại học trở lên ngành Ngôn ngữ tiếng Trung1
4Phòng Giao dịch và cung cấp thông tin dữ liệuTốt nghiệp đại học trở lên ngành Địa chính1
Tốt nghiệp đại học trở lên ngành Công nghệ thông tin1
5Phòng Hạ tầng cơ sở dữ liệuTốt nghiệp đại học trở lên ngành Địa chính2
6Trung tâm Dịch vụ TTDLĐĐBĐTốt nghiệp đại học trở lên ngành Địa chính1
Tốt nghiệp đại học trở lên ngành Địa lý1
7Chi nhánh Trung tâm Thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ phía NamTốt nghiệp đại học trở lên ngành Quản lý đất đai1
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên ngành Kế toán1
VIIITrung tâm Biên giới và Địa giới
1Phòng Hành chínhTốt nghiệp trung cấp trở lên ngành Kỹ thuật máy tính1
Tốt nghiệp trung cấp trở lên ngành Văn thư lưu trữ, lễ tân văn phòng1
2Trung tâm Tư vấn và dịch vụ đo đạc và bản đồTốt nghiệp đại học trở lên ngành Trắc địa Bản đồ1
Tốt nghiệp đại học trở lên ngành Trắc địa1
Tốt nghiệp đại học trở lên ngành Địa chính3
3Phòng Biên giới phía TâyTốt nghiệp đại học trở lên ngành Trắc địa4
Tốt nghiệp đại học trở lên ngành Công nghệ thông tin địa lý (GIS)1
Tốt nghiệp đại học trở lên ngành Bản đồ1
Tốt nghiệp đại học trở lên ngành Địa chính6
Tốt nghiệp đại học trở lên ngành Quản lý đất đai1
Tốt nghiệp đại học trở lên ngành Địa lý1
5Phòng Địa giớiTốt nghiệp đại học trở lên ngành Trắc địa1
5Phòng Kế hoạch - Tài vụTốt nghiệp đại học trở lên ngành Kế toán4
6Phòng Kỹ thuật và cơ sở dữ liệuTốt nghiệp đại học trở lên ngành Địa chính1
7Phòng Biên giới phía BắcTốt nghiệp đại học trở lên ngành Địa chính2
IXTrung tâm Quản lý và Cung cấp dịch vụ GPS 
1Phòng Hành chínhTốt nghiệp đại học trở lên ngành Quản trị nhân lực1
2Phòng Kế hoạch - Tài vụTốt nghiệp đại học trở lên ngành Tài chính kế toán1
Tốt nghiệp đại học trở lên ngành Trắc địa1
3Phòng xử lý số liệuTốt nghiệp đại học trở lên ngành Công nghệ thông tin2

 
* Trung tâm Tư vấn và phát triển công nghệ đo đạc và bản đồ (thuộc Chi cục đo đạc và bản đồ phía Nam) và Chi nhánh Trung tâm Thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ phía Nam (thuộc Trung tâm Thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ): làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh.
III. Hồ sơ dự tuyển
1. Đơn xin dự tuyển (theo mẫu tại Thông tư số 04/2007/TT-BNV ngày 21/6/2007 của Bộ Nội vụ);
2. Bản khai sơ yếu lý lịch (có dán ảnh) theo mẫu qui định có xác nhận của nơi đang làm việc hoặc UBND xã phường, thị trấn nơi cư trú trong thời hạn 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ;
3. Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế cấp huyện trở lên khám và cấp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
4. Bản sao giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân;
5. Bản sao văn bằng tốt nghiệp chuyên môn, nghiệp vụ; các chứng chỉ phù hợp với ngạch đăng ký dự tuyển;
6. Bản sao bảng điểm kết quả học tập toàn khoá học;
7. Bản sao các giấy tờ ưu tiên (nếu có);
8. Bản sao Bảo hiểm xã hội; hợp đồng lao động; quyết định nâng lương gần nhất (nếu có);
Hồ sơ đựng trong bì cỡ 22 x 32cm, mặt ngoài ghi HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2011, ghi đầy đủ họ, đệm, tên người đăng ký dự tuyển và thống kê đầy đủ các loại giấy tờ trong bì hồ sơ).
IV. Nội dung, hình thức tuyển dụng: Xét tuyển thông qua hồ sơ và phỏng vấn.
V. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:
- Thời gian nhận hồ sơ: từ 8h00 đến 16h30 tất cả các ngày làm việc, từ ngày 28/12/2011 đến hết ngày 30/01/2012.
- Địa điểm nhận hồ sơ:
+        Thí sinh đăng ký dự tuyển vào Ban Quản lý các dự án đo đạc và bản đồ, nộp hồ sơ tại:
Địa chỉ: Ban Quản lý các dự án đo đạc và bản đồ, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam, đường Hoàng Quốc Việt, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 04.37557375
+        Thí sinh đăng ký dự tuyển vào Trung tâm Kiểm định chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ, nộp hồ sơ tại
Địa chỉ: Trung tâm Kiểm định chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam, số 28 Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 04.37548350
+        Thí sinh đăng ký dự tuyển vào Trung tâm Biên giới và Địa giới, nộp hồ sơ tại:
Địa chỉ: Trung tâm Biên giới và Địa giới, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam, đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 04.37545837
+        Thí sinh đăng ký dự tuyển vào Trung tâm Thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ, nộp hồ sơ tại:
Địa chỉ: Trung tâm Thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam, số 28 Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 04.37549233
+        Thí sinh đăng ký dự tuyển vào Trung tâm Thiết kế Tư vấn đo đạc và bản đồ, nộp hồ sơ tại:
Địa chỉ: Trung tâm Thiết kế Tư vấn đo đạc và bản đồ, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam, đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 04.37931446
+        Thí sinh đăng ký dự tuyển vào Trung tâm Địa tin học, nộp hồ sơ tại:
Địa chỉ: Trung tâm Địa tin học, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam, đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0913056889
+        Thí sinh đăng ký dự tuyển vào Trung tâm Ứng dụng và Phát triển công nghệ đo đạc và bản đồ nộp hồ sơ tại:
Địa chỉ: Trung tâm Ứng dụng và Phát triển công nghệ đo đạc và bản đồ, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam, đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 04.37931130
+        Thí sinh đăng ký dự tuyển vào Trung tâm Tư vấn và phát triển công nghệ đo đạc và bản đồ, Chi cục đo đạc và bản đồ phía Nam, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam, nộp hồ sơ tại:
Địa chỉ: Chi cục đo đạc và bản đồ phía Nam, số 42 Mạc Đĩnh Chi, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08.38229527
+        Thí sinh đăng ký dự tuyển vào Trung tâm Quản lý và Cung cấp dịch vụ GPS, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam, nộp hồ sơ tại:
Địa chỉ: Phòng Tổ chức cán bộ, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam, đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0904466815
VI. Thời gian, địa điểm phổ biến nội dung phỏng vấn và tổ chức xét tuyển:

- Thời gian phổ biến nội dung phỏng vấn: 9h00 ngày 10 tháng 02 năm 2012.

- Thời gian tổ chức phỏng vấn và xét tuyển: trong tháng 02 năm 2012.

- Địa điểm: Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam, đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

 
VII. Lệ phí xét tuyển: Mức thu 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) một hồ sơ dự tuyển.

* Lưu ý:

- Không trả lại hồ sơ dự tuyển; khi trúng tuyển thí sinh phải xuất trình bản chính văn bằng, chứng chỉ và giấy tờ liên quan để kiểm tra. 

- Thông báo này được đăng trên Trang điện tử của Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam (địa chỉ: http://www.dosm.gov.vn)

- Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ: Phòng Tổ chức cán bộ, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam.​