​​​​​
Danh sách các tổ chức được cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ năm 2015 (17/05/2016)
Cỡ chữ
CÁC TỔ CHỨC ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ NĂM 2015


​​
       STT Tên tổ chức Ngày cấp
          1           TT kỹ thuật địa chính Đắk Lắk05/01/2015
          2           CT TNHH Trắc địa bản đồ Phúc Thịnh05/01/2015
          3           CT CP Đầu tư Vạn Thành08/01/2015
          4           CT CP Kỹ thuật TNMT Bình Minh08/01/2015
          5           CT TNHH Tư vấn xây dựng và Phát triển cơ sở hạ tầng số 108/01/2015
          6           CT CP Đầu tư và Phát triển Thiên Minh09/01/2015
          7           CT TNHH Đo đạc - Tư vấn thiết kế xây dựng Phú Thịnh09/01/2015
          8           CT TNHH MTV đo đạc bản đồ thiết kế xây dựng Hoàng Minh09/01/2015
          9           CT CP Đo đạc và Tư vấn đầu tư Tam Dương09/01/2015
        10         TT Kiểm định chất lượng xây dựng Thái Nguyên14/01/2015
        11         CT TNHH Dịch vụ địa chính Thanh Lâm14/01/2015
        12         Trung tâm Thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ14/01/2015
        13         Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp22/01/2015
        14         CT TNHH Thương mại Tư vấn - địa ốc Phong Phú22/01/2015
        15         CT TNHH Đo đạc thiết kế tư vấn xây dựng Thái Hà22/01/2015
        16         CT TNHH Dịch vụ khoáng sản và đo đạc bản đồ Quan San22/01/2015
        17         CT TNHH Xây dựng và Kinh doanh nhà Văn Lang22/01/2015
        18         CT Đo đạc và Khoáng sản20/01/2015
        19         Viện Quy hoạch phát triển đô thị Bình Dương22/01/2015
        20         TT kỹ thuật TN&MT tỉnh Gia Lai22/01/2015
        21         CT TNHH Tân Hòa Anh22/01/2015
        22         TT Hỗ trợ phát triển khoa học kỹ thuật26/01/2015
        23         TT Nghiên cứu trắc địa công trình26/01/2015
        24         Viện Điều tra, quy hoạch rừng26/01/2015
        25         CT CP Đầu tư phát triển FANSIPAN29/01/2015
        26         TT Kỹ thuật TN&MT Trà Vinh29/01/2015
        27         CT TNHH Tư vấn xây dựng và Thương mại Đại An09/01/2015
        28         CT CP Tư vấn dịch vụ công nghệ Tài nguyên - Môi trường20/01/2015
        29         TT Trắc địa và Bản đồ biển12/01/2015
        30         VPĐKQSĐ thị xã La Gi03/02/2015
        31         TT Phát triển quỹ đất huyện Tuyên Hóa03/02/2015
        32         TT Lưu trữ và Thông tin TNMT03/02/2015
        33         TT Ứng dụng và Chuyển giao công nghệ03/02/2015
        34         CT CP Phát triển công nghệ đo đạc bản đồ03/02/2015
        35         CT TNHH Tư vấn kiến trúc Nhiệt Đới03/02/2015
        36         CT TNHH Tư vấn xây dựng Bắc Việt03/02/2015
        37         CT CP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Kiên Giang05/02/2015
        38         CT TNHH Tư vấn, triển khai công nghệ và Xây dựng Mỏ Địa chất05/02/2015
        39         Viện khoa học đo đạc và bản đồ06/02/2015
        40         CT TNHH MTV Tư vấn đo đạc bản đồ Tiến Phát06/02/2015
        41         Liên hiệp khoa học - công nghệ địa chất và Khoáng sản06/02/2015
        42         CT CP Tư vấn đầu tư và Xây dựng Chiến Thắng13/02/2015
        43         CT TNHH Đo đạc - Khảo sát -Thiết Kế Tân Phú Sơn13/02/2015
        44         CT TNHH MTV Tam Cần13/02/2015
        45         CT TNHH Kiến trúc Thương mại xây dựng A.S.C14/02/2015
        46         CT CP Xây dựng và Đầu tư thương mại UNDICO02/3/2015
        47         CT TNHH Thương mại – Dịch vụ - Đo đạc – Xây dựng Kiên Ý02/3/2015
        48         CT TNHH Đo đạc Nhà đất Hưng Phú02/3/2015
        49         CT TNHH Đo đạc và Xây dựng Minh Long03/3/2015
        50         Trung tâm Viễn thám miền Nam03/3/2015
        51         CT TNHH Thiết kế - Đo đạc - Xây dựng Hùng Hưng Phát03/3/2015
        52         CT TNHH Thiết kế và Tư vấn đầu tư xây dựng Lam An06/3/2015
        53         CT TNHH Công Hữu06/3/2015
        54         CT TNHH Thương mại - Dịch vụ - Xây dựng - Đo đạc Phan Gia06/3/2015
        55         Ban bồi thường Giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bạc Liêu06/3/2015
        56         CT CP Tập đoàn HIPT11/3/2015
        57         CT TNHH Tứ Thiện12/3/2015
        58         Liên đoàn địa chất Đông Bắc16/3/2015
        59         Ban Quản lý các dự án đo đạc và bản đồ16/3/2015
        60         Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Phú Yên20/3/2015
        61         Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mộc Châu20/3/2015
        62         Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng - Thương mại - Đo đạc bản đồ Vinh Khải20/3/2015
        63         Công ty Cổ phần Khảo sát Tài nguyên và Tư vấn nhà đất Hà Nội20/3/2015
        64         CT TNHH Sơn Hà23/3/2015
        65         Trung tâm Nghiên cứu địa chính và môi trường30/3/2015
        66         CT TNHH Đo đạc và Xây dựng Minh Long03/3/2015
        67         Trung tâm Viễn thám miền Nam03/3/2015
        68         CT TNHH Thiết kế - Đo đạc - Xây dựng Hùng Hưng Phát03/3/2015
        69         CT TNHH Thiết kế và Tư vấn đầu tư xây dựng Lam An06/3/2015
        70         CT TNHH Công Hữu06/3/2015
        71         CT TNHH Thương mại - Dịch vụ - Xây dựng - Đo đạc Phan Gia06/3/2015
        72         Ban bồi thường Giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bạc Liêu06/3/2015
        73         CT CP Tập đoàn HIPT11/3/2015
        74         CT TNHH Tứ Thiện12/3/2015
        75         Liên đoàn địa chất Đông Bắc16/3/2015
        76         Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Phú Yên20/3/2015
        77         Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mộc Châu20/3/2015
        78         Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng - Thương mại - Đo đạc bản đồ Vinh Khải20/3/2015
        79         Công ty Cổ phần Khảo sát Tài nguyên và Tư vấn nhà đất Hà Nội20/3/2015
        80         CT TNHH Sơn Hà23/3/2015
        81         Trung tâm Nghiên cứu địa chính và môi trường30/3/2015
        82         CT TNHH Đo đạc - Tài nguyên môi trường Thiên Thanh .TTH04/5/2015
        83         CT TNHH Tư vấn đầu tư  và Xây dựng công trình Nhơn Phú04/5/2015
        84         CT CP Đo đạc bản đồ đồng bằng sông Cửu Long05/5/2015
        85         CT CP Kinh tế kỹ thuật Hà Nội05/5/2015
        86         CT CP Phát triển xây dựng Cao Bằng06/5/2015
        87         CT TNHH Đầu tư VTCO06/5/2015
        88         CT TNHH Tư vấn Tài nguyên Việt06/5/2015
        89         CT TNHH Tư vấn và Xây dựng 17806/5/2015
        90         CT CP Tư vấn khảo sát Hà Thành07/5/2015
        91         TT Kỹ thuật TN&MT tỉnh Hà Giang07/5/2015
        92         TT Kỹ thuật TN&MT tỉnh Sơn La19/5/2015
        93         Trung tâm Tư vấn quy hoạch khảo sát thiết kế Nông nghiệp và Phát triển nông thôn19/5/2015
        94         Trung tâm Đo đạc bản đồ Đà Nẵng19/5/2015
        95         Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Ninh19/5/2015
        96         Công ty TNHH Đo đạc và Dịch vụ tư vấn thiết kế xây dựng Điền Việt19/5/2015
        97         Công ty TNHH Đo đạc - Xây dựng kinh doanh nhà Hoàng Tần19/5/2015
        98         CT CP Xây dựng và Đo đạc HAD01/6/2015
        99         CT TNHH Đo đạc và Xây dựng Mạnh Hùng02/6/2015
      100      CT TNHH Đo đạc DC Q702/6/2015
      101      CT CP Đo đạc xây dựng Phúc Thành02/6/2015
      102      CT CP Tư vấn dịch vụ kiến trúc đo đạc An Đại Tân02/6/2015
      103      CT CP Trắc địa địa chính số 902/6/2015
      104      Liên đoàn địa chất Tây Bắc01/6/2015
      105      Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ viễn thám08/6/2015
      106      CT TNHH Dịch vụ đo đạc bản đồ và Xây dựng An Phúc Thịnh08/6/2015
      107      CT TNHHMTV Tư vấn xây dựng điện 3 Đà Nẵng09/6/2015
      108      TT Kỹ thuật dịch vụ Tài nguyên và Môi trường Bình Định09/6/2015
      109      CT TNHH Đo đạc xây dựng BTH09/6/2015
      110      CT CP Phát triển giáo dục và Quản lý TNMT Bảo Long09/6/2015
      111      CT TNHH Tư vấn đầu tư và Xây dựng công trình Nhơn Phú09/6/2015
      112      CT CP Tư vấn và Xây dựng Phương Đông10/6/2015
      113      Trung tâm Thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ12/6/2015
      114      CT TNHH Tư vấn kiến trúc xây dựng AB&C15/6/2015
      115      CT TNHH Đo đạc và Xây dựng Hoàng Sa15/6/2015
      116      TT Kỹ thuật TN&MT tỉnh Bình Thuận16/6/2015
      117      TT Kỹ thuật TN&MT tỉnh Thừa Thiên Huế17/6/2015
      118      CT CP Tư vấn và Dịch vụ Đông Bắc Á17/6/2015
      119      CT TNHH Đo bản đồ Hà Nội17/6/2015
      120      CT TNHH Xây dựng và Đo đạc Địa Cầu17/6/2015
      121      VPDDKQSDĐ thị xã Hoàng Mai18/6/2015
      122      CT TNHH Tư vấn - Thiết kế - Xây dựng Hữu Thanh18/6/2015
      123      CT CP Tư vấn thiết kế giao thông Thừa Thiên Huế24/6/2015
      124      CT CP Tư vấn kiến trúc xây dựng Thái Nguyên24/6/2015
      125      CT CP Tư vấn thiết kế và Phát triển xây dựng Đông Nam29/6/2015
      126      TT Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên29/6/2015
      127      CT TNHH Vũ Trần30/6/2015
      128      CT TNHH Dịch vụ tư vấn nhà đất Khánh Hưng30/6/2015
      129      CT CP Đầu tư xây dựng và Quản lý dự án Việt Nam23/6/2015
      130      CT CP Tư vấn trắc địa Tân Phú24/6/2015
      131      CT CP Xây dựng và Môi giới nhà đất Vinh Hưng24/6/2015
      132      CT CP Tư vấn xây dựng Thủy lợi Thủy điện Cao Bằng24/6/2015
      133      CT CP Tư vấn và Đầu tư xây dựng Thái Nguyên24/6/2015
      134      CT TNHH Tư vấn kiến trúc Thái Nguyên24/6/2015
      135      CT TNHH MTV TN&MT Thành Đạt24/6/2015
      136      CT TNHH Xây dựng và Đo đạc Văn Minh23/6/2015
      137      Chi nhánh Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Trường Long23/6/2015
      138      CT TNHH Thương mại dịch vụ đầu tư xây dựng Phúc Điền23/6/2015
      139      CT CP Đầu tư – Tư vấn xây dựng Sơn Trà23/6/2015
      140      CT TNHH Đo đạc thiết kế xây dựng Phúc Đức Nghĩa23/6/2015
      141      CT CP Tư vấn đo đạc Cửu Long24/6/2015
      142      CT TNHH Đo đạc thiết kế xây dựng Phúc Thịnh24/6/2015
      143      CT TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 924/6/2015
      144      CT TNHH Dịch vụ Thương mại Đo đạc bản đồ Hải Vân Nam24/6/2015
      145      CT TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng đo đạc Quang Huy24/6/2015
      146      CT CP Đo đạc xây dựng Thiên Long26/6/2015
      147      CT CP Công nghệ đo đạc bản đồ Hoàng Việt26/6/2015
      148      CT TNHH Dịch vụ xây dựng đo đạc Đăng Quang26/6/2015
      149      Chi nhánh CT TNHH Nhựt Thành Tân – Xí nghiệp tư vấn xây dựng26/6/2015
      150      CT TNHH Sóng Vàng26/6/2015
      151      CT CP Khảo sát và Đo đạc Hà Nội26/6/2015
      152      CT CP Kiến trúc xây dựng Đa Diện26/6/2015
      153      CT TNHH Đo đạc thiết kế xây dựng An Trường Thịnh26/6/2015
      154      CT TNHH Đo đạc và Xây dựng Nguyễn Hoàng26/6/2015
      155      CT TNHH Thiết kế xây dựng Trà My26/6/2015
      156      CT TNHH Đo đạc địa chính số 1 Hà Nội30/6/2015
      157      CT CP Thiết kế kiến trúc đô thị30/6/2015
      158      CT CP Tư vấn và Đầu tư xây dựng Quảng Ninh30/6/2015
      159      CT TNHH Công nghệ Hà Nội Việt30/6/2015
      160      CT CP Tài nguyên môi trường – Thẩm định giá và thuế Việt Nam30/6/2015
      161      TT Thông tin Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cà Mau30/6/2015
      162      CT TNHH Capexco30/6/2015
      163      CT TNHH Sản xuất thương mại quốc tế Gia Linh30/6/2015
      164      CT TNHH Tư vấn xây dựng địa ốc Vạn Phú Thịnh30/6/2015
      165      CT TNHH D.C30/6/2015
      166      CT CP Tư vấn dịch vụ Tài nguyên – Môi trường và Xây dựng số 630/6/2015
      167      CT CP Thương mại và Phát triển công nghệ Tiên Tiến30/6/2015
      168      Trung tâm Trắc địa và Quan trắc môi trường tỉnh Quảng Ngãi07/7/2015
      169      CT TNHH Vinh Quang15/7/2015
      170      Công ty Tư vấn và Chuyển giao công nghệ Trường đại học Thủy Lợi15/7/2015
      171      TT Tư vấn và Phát triển công nghệ đo đạc và bản đồ16/7/2015
      172      CT TNHH Công nghệ tin học và Trắc địa bản đồ Sông Châu16/7/2015
      173      Trung tâm Biên giới và Địa giới15/7/2015
      174      CT CP Tư vấn Xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam04/8/2015
      175      CT CP Tư vấn đầu tư IDICO04/8/2015
      176      TT Phát triển quỹ đất Hà Tĩnh04/8/2015
      177      VPĐKQSDĐ tỉnh Bình Dương05/8/2015
      178      VPĐKQSDĐ tỉnh Lâm Đồng05/8/2015
      179      CT CP Tư vấn và Đầu tư xây dựng An Phú Hưng05/8/2015
      180      TT Công nghệ thông tin – Lưu trữ TNMT tỉnh Bình Dương11/8/2015
      181      CT CP Tư vấn thiết kế xây dựng Ngôi nhà Thông minh14/8/2015
      182      CT CP Khảo sát dịch vụ thương mại Thiên Bảo25/8/2015
      183      CT TNHH Đồng Biên25/8/2015
      184      CT CP Tư vấn đầu tư và Xây dựng Bắc Ninh26/8/2015
      185      CT CP Tư vấn thiết kế xây dựng Hùng Tiến04/9/2015
      186      CT CP Tư vấn đầu tư công trình hàng hải Việt Nam04/8/2015
      187      CT TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng đo đạc Phúc Lộc Phát04/8/2015
      188      VPĐK đất đai thành phố Hồ Chí Minh09/8/2015
      189      CT CP Kiến trúc Thành Đô10/8/2015
      190      VPĐK đất đai tỉnh Tây Ninh10/8/2015
      191      CT CP Tư vấn khảo sát và thiết kế HD17/9/2015
      192      Trung tâm đo đạc bản đồ17/9/2015
      193      CT CP Tư vấn đầu tư và xây dựng HUD-CIC17/9/2015
      194      CT cổ phần SGM24/9/2015
      195      TT Quy hoạch đô thị và nông thôn Hà Nội24/9/2015
      196      CT TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận Gò Vấp24/9/2015
      197      CT Tư vấn xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nam25/9/2015
      198      CT CP Tư vấn kiến trúc và xây dựng thành phố Hồ Chí Minh05/10/2015
      199      VPĐKĐĐ tỉnh Quảng Ninh05/10/2015
      200      TT Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường05/10/2015
      201      VPĐKĐĐ thành phố Đà Nẵng13/10/2015
      202      CT TNHH Tư vấn khảo sát và đo đạc địa chính các công trình S&H13/10/2015
      203      TT Nghiên cứu Ứng dụng công nghệ mới Trắc địa - Bản đồ13/10/2015
      204      TT Kỹ thuật TNMT tỉnh Điện Biên27/10/2015
      205      CT TNHH Phát triển công nghệ đo đạc bản đồ Hạ Long14/10/2015
      206      VPĐKĐĐ tỉnh Hưng Yên14/10/2015
      207      VPĐKĐĐ tỉnh Tiền Giang19/10/2015
      208      CT CP Tư vấn dịch vụ và Thương mại19/10/2015
      209      CT CP Tư vấn xây dựng và Thương mại Thăng Long19/10/2015
      210      CT TNHH Quy hoạch và Tư vấn thiết kế xây dựng miền Bắc27/10/2015
      211      CT CP Khảo sát thiết kế và Xây dựng miền Bắc27/10/2015
      212      CT CP Tư vấn xây dựng Quảng Bình27/10/2015
      213      Viện Quy hoạch xây dựng Quảng Bình27/10/2015
      214      CT CP Tư vấn xây dựng công trình thủy05/11/2015
      215      CT CP Tư vấn SUDECO Việt Nam12/11/2015
      216      CT CP Vạn Thịnh Phát20/11/2015
      217      Doanh nghiệp tư nhân Minh Quân Ninh Bình20/11/2015
      218      CT TNHH Đầu tư thiết kế xây dựng đo đạc Thành Phát20/11/2015
      219      CT CP Tư vấn đầu tư Nam Việt23/11/2015
      220      Đoàn Mỏ - Địa chất Thanh Hóa24/11/2015
      221      CT TNHH H.224/11/2015
      222      CT CP Tư vấn kiến trúc đô thị Hà Nội UAC25/11/2015
      223      CT CP Trắc địa bản đồ Hà Nội25/11/2015
      224      CT TNHH Tư vấn kỹ thuật thương mại Thuận Bình25/11/2015
      225      CT CP Đầu tư phát triển Phú Yên25/11/2015
      226      TT Quy hoạch thiết kế nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên25/11/2015
      227      TT Phát triển quỹ đất Hà Nội25/11/2015
      228      CT CP Tư vấn giao thông Công Chánh25/11/2015
      229      CT CP Kiến trúc và Xây dựng GD02/12/2015
      230      Trung tâm công nghệ thông tin tỉnh Lạng Sơn02/12/2015
      231      CT TNHH Đo đạc và Xây dựng Bảo Tín - Ninh Thuận02/12/2015
      232      CT TNHH Tư vấn khảo sát - Thiết kế Hoành Sơn04/12/2015
      233      CT TNHH Một thành viên Thiết kế đo đạc Phước Gia An04/12/2015
      234      CT TNHH Thiết kế xây dựng Tiến Phát07/12/2015
      235      CT CP Đo đạc Toàn Phước Lộc07/12/2015
      236      Liên đoàn địa chất Bắc Trung Bộ07/12/2015
      237      CT CP Tư vấn và Dịch vụ An Sơn14/12/2015
      238      TT Kỹ thuật TN&MT tỉnh Lào Cai14/12/2015
      239      CT CP Khảo sát xây dựng Quảng Ninh16/12/2015

​