​​​​​
Đại hội Đảng Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015-2020 (11/06/2015)
Cỡ chữ
Sáng 9/6, tại Hà Nội, Đảng bộ Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015-2020. Đại hội đã sáng suốt bầu Ban Chấp hành mới gồm 11 đồng chí và 10 đồng chí đi dự Đại hội Đảng bộ Bộ Tài nguyên và Môi trường lần thứ III. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Ủy viên Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; đồng chí Vũ Đình Sinh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trần Hồng Hà đã biểu dương những thành tựu  Đảng bộ Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đảng bộ Cục đã vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác đo đạc và bản đồ, công tác phân giới cắm mốc đường biên giới quốc gia, lập bản đồ địa hình, bản đồ địa chính các khu vực đô thị, khu kinh tế trọng điểm...

 

Đồng chí Trần Hồng Hà, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phát biểu tại Đại hội

5 năm tới, ngành đo đạc và bản đồ được coi là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là nền tảng để phục vụ cho việc quản lý ngành tài nguyên và môi trường nói chung, cho nhiệm vụ bảo vệ biên giới của Tổ quốc nói riêng. Để hoàn thành được những nhiệm vụ quan trọng đó, Thứ trưởng Trần Hồng Hà đề nghị Đảng ủy Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam cần tiếp tục nghiên cứu kiến thức thực tiễn từ công tác quản lý, kinh nghiệm của các nước thế giới để có cơ sở pháp lý sớm soạn thảo, trình Bộ ban hành Luật Đo đạc và Bản đồ. Bên cạnh đó, Đảng ủy Cục cần làm tốt quy định xã hội hóa việc cung cấp thông tin đo đạc và bản đồ; phải bám sát Chiến lược phát triển ngành đo đạc và bản đồ đến năm 2020 để hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin về mạng lưới đo đạc và bản đồ. Đồng thời, Đảng ủy Cục cần tiếp tục làm tốt công tác quy hoạch đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý cũng như kỹ thuật. Đặc biệt, cần quan tâm đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đảm bảo yêu cầu tinh gọn, hiệu quả. Đội ngũ cán bộ cần phải có trình độ ngoại ngữ để tiếp cận, chia sẻ, hợp tác và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế để tranh thủ nguồn lực và tiếp cận với khoa học công nghệ tiên tiến về đo đạc, bản đồ của các nước trong khu vực và trên thế giới.

Đối với công tác xây dựng Đảng, Thứ trưởng đề nghị Đảng ủy Cục cần quán triệt triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Thông qua đó xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thiết thực, hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và  làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn vơi thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI về xây dựng Đảng.

 

Toàn cảnh Đại hội

Trước đó, trình bày Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2010 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam, nhiệm kỳ 2015-2020, đồng chí Vũ Quý Lân, Phó Bí thư Đảng ủy Cục, Phó Cục trưởng Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam cho biết, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam đã phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ và sự nỗ lực phấn đấu toàn thể đẩy mạnh mọi mặt công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đảng bộ Cục đã chỉ đạo xây dựng trình ban hành 41 văn bản quy phạm pháp luật, tạo cơ sở pháp lý cho việc thống nhất quản lý Nhà nước và triển khai hoạt động đo đạc và bản đồ, đưa quản lý Nhà nước về đo đạc và bản đồ đi vào nền nếp, hướng tới việc thống nhất sử dụng dữ liệu đo đạc cơ bản, chia sẻ và sử dụng chung thông tin, giảm dần tình trạng đo đạc chồng chéo lãng phí. Các dự án thành lập bản đồ địa hình, bản đồ địa chính các khu Kinh tế Bờ Y, Nam Phú Yên, Khu Kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh), Khu Kinh tế Nghi Sơn (Thanh Hóa), Khu Kinh tế Hòn La (Quảng Bình); dự án “Thành lập cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý ở tỷ lệ 1/10.000 gắn với mô hình số độ cao phủ trùm toàn quốc” và dự án “Thành lập cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý ở tỷ lệ 1/2000, 1/5000 các khu vực đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế trọng điểm” đều đảm bảo đúng tiến độ, đạt chất lượng cao. Bên cạnh đó, Đảng bộ Cục đã hoàn thành việc xây dựng hệ thống thông tin địa danh của 36 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; hoàn thành việc rà soát hệ thống địa danh, tên gọi các đảo, bãi cạn trên các vùng biển của Việt Nam phục vụ công tác lập bản đồ và bảo vệ chủ quyền. Công tác phân giới cắm mốc tuyến Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia đã và đang tiếp tục được hoàn thành, góp phần giữ vững an ninh chủ quyền quốc gia.

 

 Ra mắt Ban chấp hành Đảng bộ Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam nhiệm kỳ 2015 - 2020

Công tác xây dựng Đảng cũng đạt được những thành tựu quan trọng, Đảng bộ Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam đã từng bước kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đảng bộ đã triển khai thực hiện, nghiêm túc và có kết quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và của Đảng ủy Bộ. Đặc biệt việc tổ chức thực hiện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI về xây dựng Đảng đã tạo được sự chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng; trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, của cán bộ lãnh đạo được nâng lên.

 


Bí thư Đảng bộ, Cục trưởng Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam Phan Đức Hiếu phát biểu tại Đại hội

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Cục tập trung chỉ đạo tiếp tục hoàn thiện thể chế pháp luật để tạo hành lang pháp lý thống nhất quản lý nhà nước đối với lĩnh vực đo đạc và bản đồ; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước trong giai đoạn mở cửa hội nhập quốc tế; bảo đảm việc xây dựng và cung cấp hạ tầng dữ liệu địa lý đầy đủ, chính xác, kịp thời nhằm phục vụ các yêu cầu của quản lý nhà nước về lãnh thổ, giám sát tài nguyên thiên nhiên và môi trường. Đồng thời, thực hiện hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong Chiến lược phát triển Ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam đến năm 2020 để ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam trở thành một ngành điều tra cơ bản có trình độ khoa học công nghệ hiện đại đạt mức tiên tiến của khu vực và tiếp cận với trình độ tiên tiến trên thế giới.

Thủy Nguyễn