​​​​​
Phiên họp Uỷ ban Điều phối ASEAN lần thứ 87 về thoả thuận khung ASEAN về trình độ đo đạc (18/06/2017)
Cỡ chữ
Phiên họp của Nhóm đo đạc về Thoả thuận khung ASEAN về trình độ đo đạc đã diễn ra tại kuala lumpur, Malaysia từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 20 tháng 5 năm 2017 trong khuôn khổ của phiên họp lần thứ 87 của Uỷ ban điều phối dịch vụ Asean (CCS 87).

Tham dự Phiên họp gồm đại diện của 9 nước thành viên ASEAN (vắng mặt Myanma) và đại diện Liên đoàn Đo đạc và Địa tin học Đông Nam Á (ASEAN FLAG). Các nước đã cùng nhau trao đổi nội dung theo Lộ trình thực hiện Thoả thuận khung ASEAN về trình độ đo đạc. Phiên họp đã ghi nhận những đóng góp của Inđônêxia trong việc xây dựng trang web về giáo dục. Phiên họp nhất trí sẽ tiếp tục thảo luận về nội dung các chương trình đào tạo chuyên ngành đo đạc tại các Phiên tiếp theo để làm rõ sự khác biệt giữa các nước trong đào tạo. Để thiết lập cơ quan đăng ký nhà đo đạc ASEAN, các nước đã thống nhất giao cho Malaysia xây dựng quy trình và hướng dẫn việc đăng ký công nhận trình độ nhà đo đạc ASEAN. Đây là một điểm mới mà sau nhiều vòng đàm phán các nước mới đạt được đồng thuận.

Đại diện các nước ASEAN tại CCS 87

Với vai trò điều phối nhóm 3 bao gồm Campuchia, Lào, Việt Nam và Myanmar, Việt Nam đã báo cáo với Hội nghị về dự thảo đề xuất do Việt Nam xây dựng nhằm hỗ trợ các nước Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam thiết lập khuôn khổ pháp lý về đăng ký và cấp chứng nhận cho các nhà đo đạc. Hội nghị yêu cầu Việt Nam tiếp tục làm việc với Campuchia, Lào và Myanmar để hoàn thiện đề xuất đưa vào phê duyệt trong khuôn khổ Chương trình Sáng kiến ​​Phòng, Chống Thâm hụt và Xoá đói Giảm nghèo (IAI-NDG) của Đông Nam Á.

Kết thúc Phiên họp các nước đã thông qua Nghị quyết trình lên Uỷ ban điều phối dịch vụ Asean.

Đỗ Thủy - Dosm