​​​​​
Hợp tác nghiên cứu giữa Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam với Cục Trắc địa, Viễn thám và Đất đai Hungary theo Nghị định thư (28/06/2017)
Cỡ chữ
Căn cứ vào Biên bản ghi nhớ giữa Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam (DOSMVN) và Cục Đo đạc, Viễn thám và Đất đai Hungary (DGRS) đã ký năm 2015, DOSMVN và DGRS đã cùng nhau nghiên cứu, đề xuất đề tài nghiên cứu “Hợp tác quốc tế nghiên cứu về khai thác dịch vụ của hạ tầng mạng lưới trạm định vị toàn cầu, phục vụ cho các ứng dụng địa chính, môi trường, và nông nghiệp”.

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam

và Cục Đo đạc, Viễn thám và Đất đai Hungary

Tháng 5 năm 2017, Đề tài trên đã gửi Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét đưa vào chương trình nghiên cứu nhằm thúc đẩy hợp tác về nghiên cứu khoa học giữa Hungary và Việt Nam thuộc khuôn khổ Hiệp định hợp tác khoa học và công nghệ giữa Chính phủ nước Cộng hoà Hungary và Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết tại Hà Nội ngày 20 tháng 7 năm 2005.

Hai bên dự kiến sẽ thực hiện Đề tài nghiên cứu trên trong 3 năm bắt đầu từ năm 2018. Đề tài hướng tới mục tiêu ứng dụng, khai thác các dịch vụ của hạ tầng mạng lưới trạm CORS cung cấp vị trí theo thời gian thực, độ chính xác cao đang được xây dựng ở Việt Nam, phục vụ cho các ứng dụng địa chính, môi trường và nông nghiệp ở mức độ hiện đại có khả năng tự động hóa cao.

Hiện nay, đề xuất trên đã được Bộ Khoa học và Công nghệ của Việt Nam và Cơ quan Đổi mới, Phát triển và Nghiên cứu quốc gia Hungary xem xét, chấp nhận. Trong thời gian tới, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam sẽ chuẩn bị các nội dung để báo cáo tại Hội đồng khoa học do Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam chủ trì.

Hợp tác nghiên cứu trên sẽ mở ra một hướng mới cho công tác nghiên cứu khoa học của Cục, đồng thời tạo cơ hội để các chuyên gia Việt Nam tiếp cận, hợp tác nghiên cứu với các chuyên gia quốc tế trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ.

Đỗ Thủy