​​​​​
Hội thảo khoa học đề tài nghiên cứu KHCN cấp Bộ (11/08/2017)
Cỡ chữ
Chiều ngày 28 tháng 7 năm 2017, tại Trụ sở Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam đã tổ chức hội thảo đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ do ThS. Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó trưởng phòng Công nghệ đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý, Cục Đo Đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam làm chủ nhiệm đề tài.

Chủ trì Hội thảo TS. Hoàng Ngọc Lâm, Phó Cục trưởng Cục Đo Đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam. Tham dự buổi Hội thảo có TS. Đào Ngọc Long, Phó Viện trưởng Viện khoa học Đo đạc và Bản đồ; TS. Trần Tuấn Ngọc, Phó Cục trưởng Cục viễn thám quốc gia; TS. Trần Đình Luật, TS. Trần Hồng Quang - Hội Trắc địa - Bản đồ - Viễn thám Việt Nam; ThS. Lê Thị Sinh, Cục Bản đồ - Bộ Tổng tham mưu; ThS. Phạm Hữu Trực, Giám đốc Trung tâm Thông tin Dữ liệu đo đạc và bản đồ; ThS. Lưu Văn Giang, Phó Giám đốc Trung tâm Điều tra - Xử lý dữ liệu đo đạc và bản đồ và một số công chức, viên chức tại Cục.

TS. Hoàng Ngọc Lâm, Phó Cục trưởng Cục Đo Đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam chủ trì Hội nghị

Tại Hội thảo, ThS. Nguyễn Thị Bích Ngọc - Chủ nhiệm đề tài đã thay mặt nhóm nghiên cứu trình bày tổng quan về mục tiêu và nội dung chính của Đề tài: “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ đổi mới chỉ tiêu đánh giá độ chính xác mặt phẳng và độ cao trong đo đạc địa hình ở Việt Nam trên nền công nghệ không ảnh và đo đạc trực tiếp toàn số hiện nay” như sau:

Mục tiêu:

- Xây dựng bộ chỉ tiêu độ chính xác mặt phẳng và độ cao của kết quả thu nhận và thể hiện địa hình bằng công nghệ không ảnh và đo trực tiếp toàn số;

- Góp phần hoàn thiện hệ thống TCVN, QCVN và quy định kỹ thuật trong công tác đo đạc bản đồ phù hợp với xu hướng phát triển công nghệ tại Việt Nam và trên thế giới.

Nội dung chính:

- Xây dựng được chỉ tiêu độ chính xác vị trí mặt phẳng và độ cao của kết quả thu nhận và biểu thị bề mặt địa hình bằng công nghệ sử dụng ảnh vệ tinh toàn số độ phân giải cao; bằng công nghệ bay chụp ảnh toàn số có gắn hệ thống định vị GNSS/ IMU; bằng công nghệ sử dụng dữ liệu bay quét LiDAR hàng không

- Xây dựng cấu trúc và nội dung bộ tiêu độ chính xác xác định mặt phẳng, độ cao kết quả thu nhận và biểu thị bề mặt địa hình toàn số và phân loại theo từng công nghệ;

- Nghiên cứu đánh giá tác động của những thay đổi trong chỉ tiêu đánh giá độ chính xác mặt phẳng, độ cao của kết quả đo vẽ địa hình bằng công nghệ toàn số đối với các hoạt động đo đạc bản đồ ở Việt Nam.

ThS. Nguyễn Thị Bích Ngọc, chủ nhiệm đề tài trình bày tại Hội nghị

Tác giả cho rằng hiện nay việc áp dụng công nghệ toàn số trong các thiết bị đo đạc bản đồ tạo ra các sản phẩm dữ liệu không gian (dạng vecter, Raster), thay thế cho các sản phẩm bản đồ in trên giấy trước kia đã trở nên phổ biến. Như vậy, các hạn sai về mặt phẳng (theo loại tỷ lệ bản đồ) và hạn sai về độ cao (phụ thuộc vào loại đường đồng mức áp dụng cho từng loại bản đồ đã không còn phù hợp.

Việc áp dụng các quy định kỹ thuật hiện hành vào thực tế sản xuất nói chung và việc đánh giá độ chính xác của dữ liệu thuộc các dự án về thành lập bản đồ địa hình và xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý gặp những khó khăn.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại phiên thảo luận của Hội thảo các chuyên gia đồng ý với ý kiến cho rằng vấn đề nghiên cứu của đề tài là một vấn đề tương đối phức tạp. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng đóng góp rất nhiều ý kiến chuyên môn mang tính xây dựng giúp đề tài hoàn thiện hơn.

Kết luận Hội thảo, TS. Hoàng Ngọc Lâm, Phó Cục trưởng Cục Đo Đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam cũng góp ý về mặt chuyên môn: nội dung của đề tài phải bám sát với mục tiêu cụ thể đã đề ra; đề tài nên tập trung vào hai nhóm tỷ lệ 1/10.000 và 1/50.000; viết lại về mặt bố cục và cấu trúc lại báo cáo; nội dung nghiên cứu cần nêu rõ ràng cụ thể và ngắn gọn để quá trình thực hiện đảm bảo về chất lượng và tiến độ đề ra.

Tuyết Minh