​​​​​
Hội nghị giới thiệu nguồn quy hoạch các chức danh Lãnh đạo Cục giai đoạn 2021-2026 (30/10/2017)
Cỡ chữ
Sáng ngày 27 tháng 10 năm 2017, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam đã triển khai công tác quy hoạch nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý các chức danh Lãnh đạo Cục 2021 - 2026.

Đồng chí Phan Đức Hiếu, Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cục; các đồng chí Lãnh đạo Cục; Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Cục; Chủ tịch Công đoàn cơ sở Cục; Bí thư đoàn Thanh niên Cộng sản HCM Cục; Tiến sĩ; Chuyên viên chính Khối cơ quan Cục.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Cục trưởng Phan Đức Hiếu nhấn mạnh: “Công tác cán bộ là công tác quan trọng nhất trong việc vận hành và phát triển một tổ chức. Hoạt động rà soát và giới thiệu nguồn quy hoạch cán bộ nhằm phát hiện sớm nguồn cán bộ trẻ, có đức, có tài, có triển vọng và khả năng lãnh đạo, quản lý.

Đồng chí Hoàng Thị Thanh Vân, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Cục  phổ biến các văn bản quy định, hướng dẫn về công tác quy hoạch cán bộ, lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021 - 2026

Cũng tại Hội nghị này, đồng chí Hoàng Thị Thanh vân, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ các đã báo cáo thực trạng, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng; kết quả hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao của từng CCVC trong  những năm qua. Hội nghị tiến hành lấy phiếu giới thiệu nguồn quy hoạch các chức danh Lãnh đạo Cục giai đoạn 2021 - 2026 theo đúng quy định, hướng dẫn.

Toàn cảnh Hội nghị

Anh Tuấn