​​​​​
Hoàn thiện hệ thống pháp luật về đo đạc và bản đồ (01/01/2018)
Cỡ chữ
Đó là nhiệm vụ trọng tâm mà Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đề nghị Cục Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam tập trung thực hiện trong năm 2018 tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018 diễn ra sáng ngày 29/12. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ và đại diện công chức, viên chức, người lao động của Cục.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Phan Đức Hiếu, Cục trưởng Cục Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam cho biết, trong năm 2017, Cục đã thực hiện và hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng đối với Cục và Ngành Tài nguyên và Môi trường. Đặc biệt, Cục đã hoàn thiện dự án Luật Đo đạc và bản đồ trình Chính phủ trình Quốc hội xem xét, thảo luận. Các mặt công tác khác cũng được Cục tích cực thực hiện và đạt nhiều kết quả như đã kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả và cải cách hành chính; tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, dự án về đo đạc bản đồ, biên giới địa giới đảm bảo tiến độ và chất lượng; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế trong đo đạc và bản đồ…

Ông Phan Đức Hiếu, Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Theo báo cáo tổng kết năm 2017 do Phó Cục trưởng Phan Ngọc Mai trình bày tại Hội nghị, Dự án Luật Đo đạc và bản đồ đến nay đã được Quốc hội xem xét, thảo luận tại kỳ họp lần thứ 4 Quốc hội khóa XIV. Các ý kiến góp ý của các đại biểu Quốc hội đang được Cục nghiên cứu, tiếp thu, giải trình. Đồng thời, Cục đã chủ trì xây dựng 11 văn bản quy phạm pháp luật trình Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành theo chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2017.

Thực hiện công tác kiểm tra, phối hợp thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm 2017, Cục tổ chức 05 đoàn kiểm tra thực hiện chính sách, pháp luật về đo đạc và bản đồ tại tỉnh Thái Bình, Gia Lai, Cao Bằng, Bắc Kạn và thành phố Cần Thơ; đồng thời, cử cán bộ tham gia 02 Đoàn thanh tra của Bộ về chấp hành quy định pháp luật tài nguyên và môi trường tại tỉnh Bình Thuận và Lào Cai.

Ông Phan Ngọc Mai, Phó Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam trình bày báo cáo tại Hội nghị

Thực hiện các nhiệm vụ, dự án chuyên môn, năm 2017, Cục thực hiện triển khai 03 nhiệm vụ do Chính phủ giao, 09 nhiệm vụ chuyên môn cấp Bộ, 02 nhiệm vụ tài trợ cho nước ngoài và 02 nhiệm vụ đầu tư. Trong đó, 03 nhiệm vụ do Chính phủ giao là Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính”; Dự án Hiện đại hóa mạng lưới độ cao quốc gia phục vụ công tác quy hoạch, xây dựng, phát triển kinh tế xã hội tại một số thành phố lớn và khu vực ven biển; Nhiệm vụ “Quan trắc đo lặp thủy chuẩn hạng II và theo dõi tốc độ lún khu vực thành phố Hồ Chí Minh và Đồng bằng sông Cửu Long năm 2016” được Cục triển khai thực hiện hiệu quả.

Đồng thời, Cục cũng triển khai thực hiện các dự án với các nước như cơ bản hoàn thành và tiến hành bàn giao cơ sở dữ liệu, bình đồ ảnh cho phía Lào trong dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu nền thông tin địa hình cơ bản phục vụ quy hoạch, phát triển kinh tế - xã hội và giám sát tài nguyên và môi trường nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào”; đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án Khôi phục và hoàn thiện hệ thống độ cao quốc gia Campuchia giai đoạn 2…

Công tác biên giới và địa giới tiếp tục được quan tâm, chú trọng. Cục tiếp tục thực hiện các công việc liên quan đến đường biên giới quốc gia với các nước Trung Quốc, Lào, Campuchia; tham gia thực hiện dự án xây mốc cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải trên vùng biển Việt Nam; hoàn thành thiết kế kỹ thuật dự án “Xác định, chỉ dẫn đường địa giới hành chính cấp tỉnh tại các khu vực do lịch sử để lại”; lập thiết kế kỹ thuật dự án “Phân định ranh giới hành chính các cấp của 28 tỉnh, thành phố ven biển”…

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn kể trên, trong năm 2017, lãnh đạo Cục đã quyết tâm, chỉ đạo quyết liệt trong công tác kiện toàn tổ chức, bộ máy và nhân sự. Cục đã rà soát và hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ; kiện toàn cơ cấu tổ chức của Cục giảm 02 đơn vị hành chính, 03 đơn vị sự nghiệp; đảm bảo tinh gọn bộ máy, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý. Bên cạnh đó, Cục đã chú trọng công tác phát triển, đào tạo và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức của Cục đảm bảo vừa có chuyên môn, nghiệp vụ cao, vừa có tinh thần, thái độ phục vụ tốt.

Toàn cảnh Hội nghị

Biểu dương thành tích, kết quả mà Cục Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam đã đạt được trong năm 2017, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đánh giá: Lãnh đạo Cục đã đoàn kết, thống nhất, chủ động, quyết tâm, chỉ đạo quyết liệt cùng với sự cố gắng, nỗ lực của cán bộ, công chức, viên chức để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao năm 2017.

Trong năm 2018, Thứ trưởng đặc biệt chú trọng đến công tác hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về đo đạc bản đồ. “Năm 2018, Cục Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam cần quyết tâm, quyết liệt hơn nữa tiếp thu, giải trình ý kiến của các Đại biểu Quốc hội để hoàn thiện Luật Đo đạc và bản đồ trình Quốc hội xem xét, ban hành trong năm 2018. Đồng thời với Luật được ban hành và có hiệu lực, Cục cần chủ động, tích cực xây dựng các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật đảm bảo đúng tiến độ đề ra.” – Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa nhấn mạnh.

Thứ trưởng đề nghị Cục Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam cần triển khai các nhiệm vụ trọng Chiến lược phát triển ngành đo đạc và bản đồ Việt Nam đến năm 2020 vì đây là những nhiệm vụ quan trọng nhằm hoàn thiện hạ tầng đo đạc quốc gia phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng.

Bên cạnh đó, Cục cần quan tâm đề công tác đào tạo bồi dưỡng, đảm bảo chế độ chính sách cho các công chức, viên chức, người lao động của Cục; tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật về đo đạc bản đồ; tập trung triển khai công tác biên giới, địa giới; rà soát và hoàn thiện hệ thống các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên quan đến đo đạc và bản đồ…

Năm mới 2018 sắp đến, thay mặt lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa gửi lời chúc các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức và viên chức của Cục cùng gia đình tràn đầy sức khỏe, hạnh phúc và thành công, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch năm 2018.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng và các ý kiến góp ý tại Hội nghị, ông Phan Đức Hiếu, Cục trưởng Cục Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam xin hứa sẽ cùng tập thể lãnh đạo Cục và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của Cục cố gắng, nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra trong năm 2018, nhất là nhiệm vụ hoàn thiện thể chế, pháp luật về đo đạc bản đồ.

Theo CTTĐT Monre