​​​​​
Mời tham gia triển lãm tại Hội nghị Khoa học, Công nghệ toàn quốc ngành Đo đạc và Bản đồ năm 2018 (17/05/2018)
Cỡ chữ
Hội nghị Khoa học, Công nghệ toàn quốc ngành Đo đạc và Bản đồ năm 2018 là một sự kiện lớn của ngành với sự tham dự của hơn 500 khách mời trong ngành đo đạc và bản đồ, là đại diện của các cơ quan, tổ chức liên quan đến lĩnh vực đo đạc và bản đồ trong Bộ Tài nguyên và Môi trường; đơn vị liên quan thuộc các Bộ: Quốc phòng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Giao thông vận tải, Công thương…; Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh; các trường Đại học, Học viện, Viện nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực đo đạc và bản đồ trên cả nước.

          Hội nghị Khoa học, Công nghệ toàn quốc ngành Đo đạc và Bản đồ năm 2018 là một sự kiện lớn của ngành với sự tham dự của hơn 500 khách mời trong ngành đo đạc và bản đồ, là đại diện của các cơ quan, tổ chức liên quan đến lĩnh vực đo đạc và bản đồ trong Bộ Tài nguyên và Môi trường; đơn vị liên quan thuộc các Bộ: Quốc phòng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Giao thông vận tải, Công thương…; Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh; các trường Đại học, Học viện, Viện nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực đo đạc và bản đồ trên cả nước.

          Bên lề Hội nghị, Ban tổ chức dự kiến bố trí một số gian triển lãm để tạo điều kiện cho Quý Đơn vị giới thiệu hình ảnh thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ và các công nghệ mới thông qua sự kiện lớn nhất trong năm của ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam.

          Thời gian: dự kiến 01 ngày trong tháng 8 năm 2018 tại Hà Nội.

          Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam trân trọng kính mời Quý Đơn vị tham dự vào các hoạt động của Hội nghị Khoa học, Công nghệ toàn quốc ngành Đo đạc và Bản đồ năm 2018 và hỗ trợ Ban Tổ chức để tổ chức thành công Hội nghị trên.

          Hãy cùng đồng hành cùng Hội nghị Khoa học, Công nghệ ngành Đo đạc và Bản đồ toàn quốc năm 2018 với các mức tài trợ như sau:

□ TÀI TRỢ KIM CƯƠNG                     :  200.000.000 VND

□ TÀI TRỢ VÀNG                                :  100.000.000 VND

□ TÀI TRỢ BẠC                                    :   50.000.000 VND

□ TÀI TRỢ ĐỒNG                                :   20.000.000 VND

          Tham gia các gói tài trợ này mang đến cho Quý Đơn vị cơ hội khẳng định hình ảnh của mình là nhà lãnh đạo có tầm nhìn trong lĩnh vực mà Quý Đơn vị hoạt động. Quý Đơn vị có thể cử một đại diện tham gia phát biểu tại Hội thảo với chủ  đề bài thuyết trình do Ban tổ chức của sự  kiện gợi ý.

          Đồng thời Quý đơn vị sẽ được bố trí một gian hàng tiêu chuẩn tại khu vực triển lãm (2m  rộng  × 2m sâu × 2,5m  cao). Ngoài ra, Ban tổ chức còn dành nhiều quyền lợi khác cho các Nhà tài trợ.

          Thông tin chi tiết xin liên hệ bà Đỗ Thị Thu Thuỷ, Phó trưởng phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam, điện thoại: 024-37555249; Mobile: 0907412535.

          Đỗ Thu Thủy

Đỗ Thu Thủy dosm