​​​​​
Nghiệm thu kỹ thuật và bàn giao sản phẩm dự án CSDL CHDCND Lào (17/05/2018)
Cỡ chữ
Dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu nền thông tin địa hình cơ bản phục vụ quy hoạch giám sát tài nguyên môi trường nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào”, được Phân ban hợp tác Lào - Việt Nam phê duyệt ngày 14 tháng 7 năm 2014 với mục tiêu giúp CHDCND Lào xây dựng cơ sở dữ liệu nền thông tin địa hình cơ bản tỷ lệ 1/50.000 cho các khu vực Bắc và Trung Lào để thiết lập một hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin địa hình tỷ lệ 1/50.000 hiện đại, chính xác, có tính mở, phủ trùm nước Lào phục vụ đắc lực cho công tác quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quản lý lãnh thổ, giám sát tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường

          Dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu nền thông tin địa hình cơ bản phục vụ quy hoạch giám sát tài nguyên môi trường nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, được Phân ban hợp tác Lào - Việt Nam phê duyệt ngày 14 tháng 7 năm 2014 với mục tiêu giúp CHDCND Lào xây dựng cơ sở dữ liệu nền thông tin địa hình cơ bản tỷ lệ 1/50.000 cho các khu vực Bắc và Trung Lào để thiết lập một hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin địa hình tỷ lệ 1/50.000 hiện đại, chính xác, có tính mở, phủ trùm nước Lào phục vụ đắc lực cho công tác quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quản lý lãnh thổ, giám sát tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường; tăng cường năng lực cho Cục Bản đồ Quốc gia Lào; tăng cường mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa hai nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

          Dự án trên được giao cho Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam chủ trì, phối hợp với Cục Bản đồ quốc gia Lào triển khai thực hiện, đến nay đã hoàn thành tất cả các hạng mục theo Quyết định phê duyệt. Các sản phẩm hạng mục công việc của Dự án đã được kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu đảm bảo chất lượng dự án.

          Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam đã tổ chức đoàn công tác làm việc với Cục Bản đồ quốc gia Lào nghiệm thu kỹ thuật toàn bộ dự án và bàn giao các sản phẩm của dự án.

          Ngày 11 tháng 4 năm 2018 tại Cục Bản đồ quốc gia Lào - Thủ đô Vientiane đã tổ chức Hội nghị nghiệm thu kỹ thuật toàn bộ dự án và bàn giao các sản phẩm của dự án giữa Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam và Cục Bản đồ quốc gia Lào.

          Tham dự Hội nghị về phía Việt Nam có Cục trưởng Phan Đức Hiếu, lãnh đạo các phòng ban, đơn vị của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam, đại diện lãnh đạo các đơn vị thi công.

          Về phía Lào gồm có Cục trưởng Bouasoth Souvannakoumane, các phó Cục trưởng, lãnh đạo các phòng ban của Cục Bản đồ quốc gia Lào, đại diện Văn phòng và Cục Kế hoạch  - Hợp tác Bộ Nội vụ Lào.

lao20183

Hội nghị nghiệm thu kỹ thuật  và bàn giao các sản phẩm dự án

          Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam đã trình bày Báo cáo tóm tắt tổng kết dự án. Cục Bản đồ quốc gia Lào đã phát biểu thống nhất với Báo cáo và đánh giá cao các kết quả của dự án.

          Trong Hội nghị giữa Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam và Cục Bản đồ quốc gia Lào, hai Bên đã ký kết Biên bản nghiệm thu kỹ thuật các hạng mục dự án. Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam bàn giao và Cục Bản đồ quốc gia Lào tiếp nhận toàn bộ các sản phẩm của dự án, trong đó các sản phẩm chính như: Bộ dữ liệu bình đồ ảnh màu trực giao dạng số có độ phân giải 0,5m, cắt ghép theo các mảnh bản đồ tỷ lệ 1/50.000 khu vực Bắc và Trung Lào (383 mảnh); Mô hình số độ cao tỷ lệ 1/50.000 phủ trùm khu vực Bắc và Trung Lào (383 mảnh); Cơ sở dữ liệu nền thông tin địa hình cơ bản tỷ lệ 1/50.000 khu vực Bắc và Trung Lào;      Bản đồ địa hình tỷ lệ 1/50.000 cho các khu vực Bắc và Trung Lào (383 mảnh); Bản đồ chế in và bản đồ màu in trên giấy 80.000 tờ (383 mảnh).

          Các sản phẩm của Dự án hoàn thành góp phần phục vụ tốt các nhu cầu xây dựng, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và giám sát tài nguyên thiên nhiên và môi trường của CHDCND Lào. Nhiệm vụ tăng cường năng lực, bổ sung thiết bị, phần mềm đã góp phần xây dựng năng lực kỹ thuật cho Cục Bản đồ quốc gia Lào có đủ khả năng tổ chức thi công, lưu trữ, quản lý và cấp phát thông tin dữ liệu.

lao 20182

Ký biên bản bàn giao các sản phẩm dự án

          Dự án đã cung cấp cơ sở dữ liệu nền thông tin địa hình cơ bản, bản đồ địa hình tỷ lệ 1:50.000 khu vực Bắc và Trung Lào, có khả năng tích hợp đồng bộ với cơ sở dữ liệu nền địa hình khu vực Nam Lào do phía Phần Lan đã thực hiện, góp phần trực tiếp cho việc xây dựng Cơ sở hạ tầng dữ liệu không gian quốc gia (NSDI) phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và giám sát tài nguyên thiên nhiên và môi trường của CHDCND Lào.

doan lao 20181

Ảnh hội nghi giữa Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam và Cục Bản đồ quốc gia Lào

          Kết quả Dự án cũng đã khẳng định sự nỗ lực lớn của các cơ quan thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam và thuộc Bộ Nội vụ Lào thực hiện đúng mục tiêu, nhiệm vụ Hiệp định hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục và khoa học kỹ thuật mà Ủy ban Liên Chính phủ về hợp tác kinh tế, văn hóa, giáo dục và khoa học kỹ thuật giữa CHXHCN Việt Nam và CHDCND Lào đã thông qua, góp phần tăng cường, củng cố mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa hai nước./.

          Nguyễn Đại Đồng

Nguyễn Đại Đồng dosm