​​​​​
Thông báo gia hạn thời gian nộp bài (26/06/2018)
Cỡ chữ
Hội nghị Khoa học, Công nghệ toàn quốc ngành đo đạc và bản đồ năm 2018 dự kiến tổ chức đầu tháng 9 năm 2018. Ban tổ chức đã gửi thư mời đến các chuyên gia, nhà nghiên cứu, các nhà quản lý có quan tâm đến chủ đề của Hội nghị tham gia gửi bài viết. Ban tổ chức thông báo hạn cuối cùng nhận bài trước ngày 15/7/2018.

          Hội nghị Khoa học, Công nghệ toàn quốc ngành  đo đạc và bản đồ năm 2018  dự kiến tổ chức đầu tháng 9 năm 2018. Ban tổ chức đã gửi thư mời đến các chuyên gia, nhà nghiên cứu, các nhà quản lý có quan tâm đến chủ đề của Hội nghị tham gia gửi bài viết. Chương trình dự kiến của Hội nghị gồm 2 phần Phiên toàn thể và 05 nhóm thảo luận chuyên đề như sau: Hạ tầng dữ liệu không gian địa lý; Trắc địa; Bản đồ; Đo ảnh và viễn thám; Đo đạc và bản đồ chuyên ngành.

          Ban tổ chức thông báo hạn cuối cùng nhận bài trước ngày 15/7/2018.

          Ban tổ chức định hướng cho các chuyên đề như sau:

          I. Hạ tầng dữ liệu không gian địa lý (NSDI)

          1. Quản lý hạ tầng dữ liệu không gian địa lý ở các cấp: địa phương, khu vực, quốc gia và toàn cầu.

          2. Chuẩn thông tin, dữ liệu không gian địa lý.

          3. Phương pháp, công nghệ xây dựng, mô hình hoá, phân tích, xử lý, lưu trữ và phổ biến dữ liệu không gian địa lý.

          4. Tích hợp hạ tầng dữ liệu không gian địa lý trong địa chính, sử dụng đất, môi trường, kinh tế xã hội.

          5. Dữ liệu không gian địa lý hỗ trợ chính phủ điện tử, quy hoạch.

          6. Ứng dụng dữ liệu không gian địa lý trên điện thoại di động và các ứng dụng khác.

          II. Trắc địa

          1. Các phương hướng và các kết quả nghiên cứu hoàn thiện hệ tọa độ, hệ độ cao quốc gia;

          2. Các kết quả nghiên cứu xây dựng mô hình quasigeoid quốc gia, phát triển công tác đo đạc trọng lực và xây dựng cơ sở dữ liệu trọng lực quốc gia;

          3. Các kết quả nghiên cứu ứng dụng các phương pháp GNSS;

          4. Các kết quả nghiên cứu ứng dụng phương pháp altimetry, xây dựng hải đồ trên vùng biển Việt Nam;

          5. Các kết quả nghiên cứu ứng dụng phương pháp đạo hàng – quán tính trong Trắc địa;

          6. Các kết quả nghiên cứu chuyển dịch vỏ Trái đất trên lãnh thổ Việt Nam.

          III. Bản đồ

          1. Chuẩn dữ liệu bản đồ và chuẩn thông tin địa lý; tiêu chuẩn bản đồ 2D, 3D; chất lượng bản đồ và dữ liệu địa lý – mối liên quan, lý luận và các giải pháp ứng dụng thực tế.

          2. Bản đồ và GIS 3D: mô hình hóa, thuật toán, hiển thị, mô phỏng, phân tích không gian và các ứng dụng của nó.

          3. Webmap và WebGIS; ứng dụng bản đồ WebMap, bản đồ động- Mobile-mapping

          4. Sản phẩm bản đồ và dữ liệu địa lý phi truyền thống, những ứng dụng mới của bản đồ số, bản đồ chuyên đề trong cuộc sống (quốc phòng an ninh, quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - văn hóa, xã hội, đáp ứng các nhu cầu khác của con người) - tiềm năng, hạn chế, xu hướng của các ứng dụng bản đồ trong thời gian tới.

          5. Giải pháp bảo mật dữ liệu bản đồ, bảo vệ quyền sở hữu, quyền trao đổi, truy cập dữ liệu bản đồ.

          6. Bản đồ địa chính và cơ sở dữ liệu thông tin đất đai trong quản lý bất động sản- những giải pháp khoa học.

          7. Dữ liệu và hệ thống dữ liệu bản đồ công trình ngầm, quản lý, cập nhật chia sẻ dữ liệu- hiện trạng và  những giải pháp cần thiết xây dựng và sử dụng hệ thống dữ liệu bản đồ công trình ngầm.

          8. Công nghệ mới trong thiết kế và thành lập bản đồ; kỹ thuật tự động hóa trong tổng quát hóa bản đồ.

          IV. Đo ảnh và viễn thám

          1. Ứng dụng viễn thám trong theo dõi biến động lớp phủ.

          2. Học máy (machine learning) và ứng dụng liên ngành của viễn thám (ứng dụng tích hợp dữ liệu viễn thám và các loại dữ liệu khác).

          3. Xử lý dữ liệu đa thời gian dựa trên nền tảng đám mây

          4. Ứng dụng công nghệ UAV và các phương pháp xửlý dữ liệu UAV

          5. Viễn thám ứng dụng trong lĩnh vực đô thị.

          6. Viễn thám ứng dụng trong quản lý tài nguyên và môi trường

          V. Đo đạc và bản đồ chuyên ngành

          1. Trắc địa công trình

          2. Trắc địa mỏ

          3. Địa chính

          4. Đo đạc bản đồ phục vụ giám sát tài nguyên thiên nhiên, môi trường, phòng tránh thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu

          Yêu cầu và thể lệ gửi báo cáo khoa học:

  • Báo cáo khoa học là những kết quả nghiên cứu chưa được công bố ở xuất bản phẩm nào;
  • Báo cáo khoa học soạn thảo bằng vi tính, dài không quá 10 trang (theo mẫu gửi kèm);
  • Kết cấu báo cáo khoa học bao gồm: (i) Tên báo cáo, (ii) Họ và tên tác giả cùng học hàm, học vị, tên cơ quan, (iii) Tóm tắt nội dung bằng tiếng Việt không quá 300 từ, (vi) Nội dung chính, (v) Tài liệu tham khảo, (vi) bản dịch sang tiếng Anh (tên bài báo, tên tác giả, cơ quan công tác và phần tóm tắt nội dung), điện thoại và email liên lạc;
  • Báo cáo khoa học gửi về hòm thư hoinghiKHCN2018@gmail.com.
  • Các báo cáo khoa học sẽ được in trong Tuyển tập báo cáo khoa học Hội nghị, đồng thời Ban tổ chức sẽ lựa chọn 50 báo cáo khoa học tiêu biểu trình bày tại Hội nghị.

Ban tổ chức Hội nghị rất mong nhận được sự tham gia của Các đơn vị, các chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà quản lý./.

       Nguyễn Đại Đồng

Nguyễn Đại Đồng dosm