Bàn giao sản phẩm bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1.2.000 Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị cho Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị (17/08/2018)
Cỡ chữ
Thực hiện nhiệm vụ Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao về việc thực hiện đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1:2.000 cho 17 xã và thị trấn thuộc Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị tại Công văn số 10516/VPCP-KTN ngày 16 tháng 12 năm 2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã giao cho Cục xây dựng, phê duyệt tổ chức thực hiện Thiết kế kỹ thuật - dự toán Thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:2.000 Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị tại Công văn số 5631/BTNMT-KH ngày 30 tháng 12 năm 2015.

          Thực hiện nhiệm vụ Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao về việc thực hiện đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1:2.000 cho 17 xã và thị trấn thuộc Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị tại Công văn số 10516/VPCP-KTN ngày 16 tháng 12 năm 2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã giao cho Cục xây dựng, phê duyệt tổ chức thực hiện Thiết kế kỹ thuật - dự toán Thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:2.000 Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị tại Công văn số 5631/BTNMT-KH ngày 30 tháng 12 năm 2015.

          Sáng ngày 09 tháng 8 năm 2018, tại trụ sở Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam đã tổ chức Hội nghị bàn giao 264 mảnh sản phẩm bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1.2.000 Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị cho Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị.

Cục trưởng Phan Đức Hiếu phát biểu tại hội nghị

          Phát biểu tại Hội nghị, Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam Phan Đức Hiếu cho biết Thiết kế kỹ thuật - dự toán Thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:2.000 Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị qua hơn 1 năm triển khai và nhằm sớm có dữ liệu bàn giao cho tỉnh Quảng Trị phục vụ việc lập Quy hoạch phân khu xây dựng vùng lõi Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị để làm cơ sở pháp lý phục vụ thu hút đầu tư và quản lý quy hoạch, xây dựng trong Khu kinh tế hiện nay, Cục đã đề nghị đơn vị thi công là Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường tập trung nhân lực triển khai thực hiện hoàn thành sớm nhất có thể để kịp thời bàn giao sản phẩm cho tỉnh Quảng Trị.

Ông Nguyễn Thế Hiếu, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị phát biểu tại hội nghị

          Phát biểu tại Hội nghị Ông Nguyễn Thế Hiếu, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị thừa ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết sản phẩm Bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000 Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị sẽ đáp ứng kịp thời, hiệu quả yêu cầu lập quy hoạch các phân khu xây dựng và phát triển bền vững các khu chức năng của Khu kinh tế theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 42/2015/QĐ-TTg ngày 16 tháng 9 năm 2015 về việc thành lập Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị và Sở sẽ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và tổ chức quản lý, sử dụng sản phẩm bản đồ địa hình trên một cách hiệu quả theo Quy định hiện hành của Nhà nước.

Phó Cục trưởng Hoàng Ngọc Huy và Phó Giám đốc Sở Phan Thế Hiếu ký kết biên bản và bàn giao sản phẩm

          Thừa ủy quyền của Cục trưởng, Phó Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam Hoàng Ngọc Huy và Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị đã ký kết Biên bản và bàn giao sản phẩm./.

Kiều Trần Dũng

Kieu Tran Dung dosm