Hội thảo lấy ý kiến về dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và Bản đồ (05/09/2018)
Cỡ chữ
Mới đây, tại TP.HCM, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM tổ chức Hội thảo lấy ý kiến về dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và Bản đồ. Hội thảo có sự tham dự của đại diện các Sở ngành, UBND các quận huyện của TP.HCM; Sở Tài nguyên và Môi trường một số tỉnh phía Nam; Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đo đạc bản đồ.


Ông Phan Đức Hiếu, Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Nguyễn Quỳnh

          Mới đây, tại TP.HCM, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM tổ chức Hội thảo lấy ý kiến về dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và Bản đồ. Hội thảo có sự tham dự của đại diện các Sở ngành, UBND các quận huyện của TP.HCM; Sở Tài nguyên và Môi trường một số tỉnh phía Nam; Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đo đạc bản đồ.

          Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Phan Đức Hiếu, Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý cho biết: Luật Đo đạc và Bản đồ được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 14/6/2018 và có hiệu lực vào ngày 01/01/2019. Luật Đo đạc và Bản đồ được xây dựng và chuẩn bị hết sức công phu với 9 Chương và 61 Điều.

          Để triển khai Luật Đo đạc và Bản đồ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã soạn thảo và lấy ý kiến rộng rãi về dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ, với 9 Chương và 56 Điều, trước khi trình Chính phủ ban hành.

          Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ quy định chi tiết về hệ thống số liệu các mạng lưới đo đạc quốc gia; cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia và hệ thống bản đồ địa hình quốc gia; xây dựng, vận hành, bảo trì và bảo vệ công trình hạ tầng đo đạc; lưu trữ, bảo mật, cung cấp, trao đổi, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ; xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia; giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ; chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ.

          Nghị định áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân hoạt động đo đạc và bản đồ; khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ; hoặc hoạt động khác có liên quan đến đo đạc và bản đồ trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Quang cảnh Hội thảo.  Ảnh: Nguyễn Quỳnh

          Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận về một số nội dung chính của dự thảo Nghị định, gồm: Quy định về việc xây dựng, bảo vệ công trình hạ tầng đo đạc tại các địa phương; quy định về việc giao nộp, lưu trữ, cung cấp, trao đổi, khai thác, sử dụng  thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ; quy định  về xây dựng  hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia; quy định về cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ cho tổ chức; quy định về cấp giấy chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ cho cá nhân…

          Kết thúc hội thảo, ông Phan Đức Hiếu, Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý đã thay mặt Ban soạn thảo tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu; đồng thời cũng phân tích, hướng dẫn một số điều trong Luật Đo đạc và Bản đồ cho đại diện các địa phương, các doanh nghiệp hoạt động đo đạc bản đồ…

          CTTĐT

cttdt monre