​​​​​
Hoàn thành dự án xây dựng cơ sở dữ liệu nền thông tin địa hình cơ bản cho CHDCND Lào (20/11/2018)
Cỡ chữ
Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao về việc triển khai Dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu nền thông tin địa hình cơ bản phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và giám sát tài nguyên môi trường Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào”, đến nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thành và bàn giao các sản phẩm của dự án cho phía bạn Lào.
 
          Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao về việc triển khai Dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu nền thông tin địa hình cơ bản phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và giám sát tài nguyên môi trường Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào”, đến nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thành và bàn giao các sản phẩm của dự án cho phía bạn Lào.

          Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Bộ Nội vụ CHDCND Lào tổ chức Hội nghị tổng kết Dự án nêu trên. Hội nghị do Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam và Thứ trưởng Bộ Nội vụ Lào đồng chủ trì.

          Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 16 tháng 11 năm 2018 (Thứ 6).

          Địa điểm: Hội trường tầng 2, trụ sở Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam; số 2, phố Đặng Thùy Trâm, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

          Tham dự hội nghị gồm đại diện: Văn phòng chính phủ, Ban đối ngoại trung ương Đảng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Đại sứ quán CHDCND Lào tại Hà Nội, các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị trực tiếp thi công Dự án.

          CTTĐT