​​​​​
Tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đo đạc, bản đồ và viễn thám (17/05/2019)
Cỡ chữ
Thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật Đo đạc và bản đồ, các văn bản quy định chi tiết, ngày 14 tháng 5 năm 2019, tại TP. Hạ Long, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đo đạc, bản đồ và viễn thám.

          Thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật Đo đạc và bản đồ, các văn bản quy định chi tiết, ngày 14 tháng 5 năm 2019, tại TP. Hạ Long, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đo đạc, bản đồ và viễn thám.

          Đến tham dự Hội nghị, có gần 100 đại biểu đại diện cho các cơ quan, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và một số tổ chức hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

          Tại Hội nghị, ông Phan Đức Hiếu, Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam đã giới thiệu nội dung chính và những vấn đề mới của Luật Đo đạc và bản đồ, Nghị định số 27/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ.

Ông Phan Đức Hiếu, Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam giới thiệu nội dung Luật Đo đạc và bản đồ tại Hội nghị

          Đại diện Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam, Cục Viễn thám Quốc gia đã giới thiệu Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 04/01/2019 của Chính phủ về hoạt động viễn thám, Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn 2040; Thông tư số 17/2018/TT-BTNMT ngày 31/10/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật thành lập, cập nhật bản đồ chuẩn biên giới quốc gia và thể hiện đường biên giới quốc gia, chủ quyền lãnh thổ quốc gia trên các sản phẩm đo đạc và bản đồ, xuất bản phẩm bản đồ; Thông tư số 24/2018/TT-BTNMT ngày 15/11/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồTrong đó, tập trung vào những vấn đề liên quan đến công tác quản lý và triển khai hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, giới thiệu Hệ thống trạm định vị vệ tinh quốc gia (VNGEONET) và ứng dụng trong đo đạc, bản đồ và quản lý đất đai.

          Các đại biểu tham dự Hội nghị đã trao đổi, thảo luận nhiều nội dung liên quan đến các vấn đề cụ thể của Luật Đo đạc và bản đồ, các văn bản quy định chi tiết Luật nhằm làm rõ hơn những vấn đề liên quan khi áp dụng vào thực tiễn. Các đại biểu cũng tới tham quan Trạm định vị vệ tinh GNSS tại Bãi Cháy, TP. Hạ Long và được hướng dẫn sử dụng hệ thống VNGEONET khi đo đạc xác định vị trí, độ cao tại thực địa, kiểm chứng độ chính xác của số liệu được thu nhận từ hệ thống các trạm định vị vệ tinh với số liệu đã thực hiện bằng phương pháp đo đạc trực tiếp trước đây.

          Quảng Ninh là tỉnh đầu tiên trên cả nước tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Đo đạc và bản đồ, các văn bản quy định chi tiết Luật, góp phần thực thi quy định của pháp luật kịp thời, hiệu quả./.

Văn Thảo

ntnghia dosm