​​​​​
Phổ biến các điểm mới của Luật Đo đạc và Bản đồ (17/05/2019)
Cỡ chữ
Ngày 14/5, tại TP. Hạ Long, Sở TN&MT tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Đo đạc và bản đồ cho gần 100 cán bộ, nhân viên ngành tài nguyên và môi trường.

          Ngày 14/5, tại TP. Hạ Long, Sở TN&MT tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Đo đạc và bản đồ cho gần 100 cán bộ, nhân viên ngành tài nguyên và môi trường.

          Tham dự hội nghị, các đại biểu được lãnh đạo Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường truyền đạt nội dung về: Luật Đo đạc và bản đồ, các Thông tư hướng dẫn của Bộ TN&MT; Nghị định 03/2019/NĐ-CP, Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn 2040; Hệ thống trạm định vị vệ tinh quốc gia (VNGEONET) và triển khai ứng dụng tại Quảng Ninh...

          Tại hội thảo, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận nhiều nội dung liên quan đến Luật Đo đạc và bản đồ, cũng như các thông tư hướng dẫn nhằm làm rõ hơn những vấn đề liên quan đến Luật, cũng như vấn đề nảy sinh trong thực tiễn.

Lãnh đạo Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường giới thiệu Luật Đo đạc và Bản đồ

          Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu đi tham quan Trạm định vị vệ tinh GNSS tại Bãi Cháy, TP. Hạ Long và được hướng dẫn sử dụng hệ thống VNGEONET ngoài thực địa.

          Phạm Hoạch

Phạm Hoạch monre