​​​​​
Đồng Nai tổ chức Hội nghị Triển khai Luật Đo đạc và bản đồ và các nghị định hướng dẫn thi hành (21/05/2019)
Cỡ chữ
Ngày 17/ 5/2019, tại TP. Biên Hòa, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Hội nghị Triển khai Luật Đo đạc và bản đồ và các nghị định hướng dẫn thi hành. Ông Nguyễn Ngọc Thường, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai chủ trì Hội nghị.

          Ngày 17/ 5/2019, tại TP. Biên Hòa, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Hội nghị Triển khai Luật Đo đạc và bản đồ và các nghị định hướng dẫn thi hành. Ông Nguyễn Ngọc Thường, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai chủ trì Hội nghị.

          Tham dự Hội nghị có hơn 200 đại biểu đại diện cho các tổ chức thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai; đại diện các Chi nhánh Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, cán bộ địa chính các xã, phường, thị trấn và một số tổ chức hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

          Tại Hội nghị, ông Phan Đức Hiếu, Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam đã giới thiệu nội dung chính và những vấn đề mới của Luật Đo đạc và bản đồ; các nội dung liên quan đến việc quản lý, triển khai thực hiện các hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, một số nhiệm vụ trọng tâm và ứng dụng công nghệ mới trong hoạt động đo đạc và bản đồ sẽ triển khai trong thời gian tới. Đồng thời, ông Phan Đức Hiếu cũng giới thiệu sơ bộ về việc xây dựng Hệ thống trạm định vị vệ tinh quốc gia (VNGEONET) và ứng dụng trong đo đạc, bản đồ và quản lý đất đai.

Ông Phan Đức Hiếu, Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam phổ biến Luật Đo đạc và bản đồ tại Hội nghị

          Ông Nguyễn Văn Thảo, đại diện Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam đã giới thiệu những nội dung trọng tâm của Nghị định số 27/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ; Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 04/01/2019 của Chính phủ về hoạt động viễn thám; Thông tư số 17/2018/TT-BTNMT ngày 31/10/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật thành lập, cập nhật bản đồ chuẩn biên giới quốc gia và thể hiện đường biên giới quốc gia, chủ quyền lãnh thổ quốc gia trên các sản phẩm đo đạc và bản đồ, xuất bản phẩm bản đồ; Thông tư số 24/2018/TT-BTNMT ngày 15/11/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ.

          Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận một số nội dung liên quan đến các quy định cụ thể của Luật Đo đạc và bản đồ, các văn bản quy định chi tiết Luật nhằm làm rõ hơn những vấn đề liên quan khi áp dụng vào thực tiễn. 

Toàn cảnh Hội nghị

          Phát biểu bế mạc Hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Thường, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai bày tỏ sự cám ơn Lãnh đạo Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam đã chia sẻ, phổ biến, tuyên truyền những kiến thức quan trọng, kinh nghiệm thiết thực liên quan tới công tác quản lý nhà nước về đo đạc và bản đồ, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hướng dẫn, giải đáp các vấn đề liên quan đến văn bản quy phạm pháp luật, triển khai các hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Ngọc Thường, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai phát biểu tại Hội nghị

          Ông Nguyễn Ngọc Thường cũng đề nghị các đại biểu tham dự tiếp tục nghiên cứu kỹ hơn quy định của Luật Đo đạc và bản đồ, các văn bản quy định chi tiết để kịp thời tham mưu cho Lãnh đạo Sở dự thảo trình UBND tỉnh Đồng Nai ban hành các văn bản theo thẩm quyền, áp dụng quy định mới của pháp luật về đo đạc và bản đồ trong công tác quản lý và triển khai các hoạt động đo đạc và bản đồ theo từng vị trí, chức năng, nhiệm vụ cụ thể.

          Văn Thảo

van thao monre