​​​​​
Hải Phòng: Phân kỳ thực hiện kế hoạch xây dựng “bản đồ số” (05/06/2019)
Cỡ chữ
Hải Phòng đang lên kế hoạch xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý (còn gọi “bản đổ số”) theo quy định trong Luật Đo đạc và Bản đồ. Hệ thống bản đồ số này được xây dựng sẽ tạo thuận lợi trong công tác quản lý, quy hoạch đất đai và các lĩnh vực chuyên ngành như đo đạc, bản đồ, giao thông, nông nghiệp…

          Hải Phòng đang lên kế hoạch xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý (còn gọi “bản đổ số”) theo quy định trong Luật Đo đạc và Bản đồ. Hệ thống bản đồ số này được xây dựng sẽ tạo thuận lợi trong công tác quản lý, quy hoạch đất đai và các lĩnh vực chuyên ngành như đo đạc, bản đồ, giao thông, nông nghiệp…

 

          Cơ sở dữ liệu nền địa lý được hiểu là “bản đồ số”, có 7 lớp dữ liệu là 7 file điện tử độc lập, bao gồm: cơ sở đo đạc; biên giới - địa giới; địa hình; thủy hệ; giao thông; dân cư - cơ sở hạ tầng; phủ bề mặt.

          Điểm khác biệt chính giữa cơ sở dữ liệu nền địa lý với các tài liệu trước đây là toàn bộ dữ liệu được xây dựng theo bộ chuẩn thông tin địa lý thống nhất do Bộ TN&MT ban hành, bảo đảm tính nhất quán về nội dung và chất lượng dữ liệu. Việc cập nhật cơ sở dữ liệu sẽ nhanh và dễ dàng hơn so với các sản phẩm bản đồ trước đây. Các ngành và lĩnh vực: giao thông, thủy lợi, đến nông nghiệp, môi trường… đều có thể sử dụng cơ sở dữ liệu nền địa lý để xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Đây là yếu tố quan trọng để phục vụ công tác quy hoạch chuyên ngành, quản lý địa giới.

          Theo Quyết định của Chính phủ, từ năm 2019 đến hết năm 2022, UBND cấp tỉnh chủ trì, phối hợp Bộ Tài nguyên và Môi trường hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý, lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2.000 và tỷ lệ 1/5.000 đối với phần đất liền, đảo, quần đảo, cửa sông, cảng biển thuộc phạm vi quản lý. Cùng đó, cấp tỉnh phải cập nhật thông tin đối với khu vực có cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia và hệ thống bản đồ địa hình quốc gia.

          Đến thời điểm này, Tp Hải Phòng mới có khoảng 43% diện tích thành phố có cơ sở dữ liệu nền địa lý và bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2000. 56% diện tích có cơ sở dữ liệu nền địa lý và bản đồ địa hình nhưng tỷ lệ quá nhỏ, lại chưa được cập nhật thường xuyên, nên không thể sử dụng vào việc quy hoạch chi tiết khu vực, quản lý đất đai, thiết kế, xây dựng hạ tầng kỹ thuật…Đối với khu vực đáy biển, thành phố Hải Phòng mới có bản đồ tỷ lệ 1/50.000; hải đồ tỷ lệ 1/200.000 và 1/100.000.

          Lãnh đạo Sở TN&MT chia sẻ, dữ liệu lưới tọa độ mới được khai thác chủ yếu trong ngành TN&MT, còn các ngành khác (xây dựng, giao thông, nông nghiệp…) vẫn sử dụng hệ thống dữ liệu toạ độ riêng của ngành mình, không thống nhất mốc giới tọa độ, dẫn đến nhiều bản đồ quy hoạch được phê duyệt không thể kết nối. Khi triển khai cắm mốc ngoài thực địa không phù hợp theo quy hoạch. Bên cạnh đó, nguồn kinh phí đầu tư cho công tác đo đạc, lập, chỉnh lý hệ thống bản đồ và xây dựng hạ tầng cơ sở dữ liệu chưa đáp ứng yêu cầu.

          Hiện nay, cơ sở dữ liệu nền địa lý được ứng dụng trong lĩnh vực như: đánh giá môi trường, như vị trí và thuộc tính của cây rừng, phân tích quá trình xói mòn đất, sự lan truyền ô nhiễm môi trường trong không khí hoặc nước; phục vụ các dự án quy hoạch vùng… Do đó cơ sở dữ liệu càng chính xác và chi tiết và được cập nhật thường thì hiệu quả ứng dụng càng cao. Phó giám đốc Sở TNMT Hải Phòng Phạm Minh Thành cho biết, Sở TN&MT sẽ phân kỳ thực hiện kế hoạch xây dựng cơ sở dư liệu nền địa lý, cụ thể về thời gian và kinh phí thực hiện, trách nhiệm các bên liên quan.

PV

pv monre