​​​​​
Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Đo đạc và bản đồ, các văn bản quy định chi tiết Luật (03/07/2019)
Cỡ chữ
          Thực hiện Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2019, sáng ngày 28/6/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Đo đạc và bản đồ, các văn bản quy định chi tiết Luật. Ông Hồ Huy Thành, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh chủ trì Hội nghị.

          Thực hiện Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật năm 2019, sáng ngày 28/6/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Đo đạc và bản đồ, các văn bản quy định chi tiết Luật. Ông Hồ Huy Thành, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh chủ trì Hội nghị.

          Tham dự Hội nghị có hơn 100 đại biểu đại diện cho các tổ chức thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, đại diện các Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất và một số tổ chức, doanh nghiệp hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh.

Ông Hồ Huy Thành, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phát biểu tại Hội nghị

          Phát biểu tại Hội nghị, ông Hồ Huy Thành - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh bày tỏ cám ơn sự phối hợp chặt chẽ giữa Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh trong việc tuyên tuyền, phổ biến Luật Đo đạc và bản đồ, các văn bản quy định pháp luật khác trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ. Đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của Hội nghị là góp phần nâng cao kiến thức phục vụ nâng cao chất lượng công tác tham mưu, quản lý và tổ chức hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật; nâng cao nhận thức của tổ chức, cá nhân trong việc khai thác, sử dụng các sản phẩm đo đạc và bản đồ, bảo vệ công trình hạ tầng đo đạc và bản đồ, đặc biệt là hệ thống mốc đo đạc quốc gia.

Ông Phan Đức Hiếu, Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam phổ biến Luật Đo đạc và bản đồ tại Hội nghị

          Tại Hội nghị, ông Phan Đức Hiếu, Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam đã giới thiệu nội dung chính của Luật Đo đạc và bản đồ, các nội dung liên quan đến việc quản lý, triển khai thực hiện các hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; trong đó, nhấn mạnh các điểm mới của Luật Đo đạc và bản đồ, 7 nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến trách nhiệm của UBND cấp tỉnh cần chú trọng triển khai ngay trong thời gian tới, đặc biệt là việc ban hành văn bản quản lý và triển khai hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó là công tác xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia, bản đồ địa hình quốc gia tỉ lệ 1:2.000, 1:5.000 phục vụ công tác quy hoạch trên địa tỉnh theo quy định của Luật Quy hoạch, Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 7/ 5/ 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch; chú trọng chuẩn bị nguồn lực xây dựng dữ liệu không gian địa lý theo trách nhiệm của địa phương phục vụ xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý (NSDI).

Toàn cảnh Hội nghị

          Cũng tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Thảo, Báo cáo viên của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam đã giới thiệu những nội dung trọng tâm của Nghị định số 27/2010/NĐ-CP ngày 13/ 3/ 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ; Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 04/01/2019 của Chính phủ về hoạt động viễn thám; Thông tư số 17/2018/TT-BTNMT ngày 31/10/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật thành lập, cập nhật bản đồ chuẩn biên giới quốc gia và thể hiện đường biên giới quốc gia, chủ quyền lãnh thổ quốc gia trên các sản phẩm đo đạc và bản đồ, xuất bản phẩm bản đồ; Thông tư số 24/2018/TT-BTNMT ngày 15/11/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ. Theo ông Nguyễn Văn Thảo, quy định của các Nghị định, Thông tư này rất chi tiết, rõ ràng, cụ thể, làm cơ sở pháp lý cho các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đo đạc và bản đồ quản lý, tham gia đo thực hiện các nhiệm vụ về đo đạc và bản đồ được dễ dàng, thuận lợi; cụ thể hóa chính sách về xã hội hóa tạo trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ, tạo cơ hội cho các tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động đo đạc và bản đồ ngày càng rộng rãi và có hiệu quả.

          Các đại biểu tham dự Hội nghị đã trao đổi, thảo luận một số nội dung liên quan đến các quy định cụ thể của Luật Đo đạc và bản đồ, các văn bản quy định chi tiết Luật nhằm làm rõ hơn những vấn đề liên quan khi áp dụng vào thực tiễn.​Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề nghị Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam tiếp tục hướng dẫn, giải đáp các vấn đề liên quan đến văn bản quy phạm pháp luật, triển khai các hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh thông qua trao đổi trực tiếp hoặc điện thoại, thư điện tử./.

          Nguyễn Văn Thảo

 

VT dosm