​​​​​
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (13/07/2019)
Cỡ chữ
          Trung tâm Biên giới và Địa giới thuộc Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam có thanh lý 01 xe ô tô, loại xe 07 chỗ ngồi đã qua sử dụng; Nhãn hiệu/Model: Mitsubishi/Pajero Gls, Biển kiểm soát số 31A-5533.

          Trung tâm Biên giới và Địa giới thuộc Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam có thanh lý 01 xe ô tô, loại xe 07 chỗ ngồi đã qua sử dụng; Nhãn hiệu/Model: Mitsubishi/Pajero Gls, Biển kiểm soát số 31A-5533.

 

​          1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá.

          Tên đơn vị: Trung tâm Biên giới và Địa giới;

          Địa chỉ: Số 2 phố Đặng Thùy Trâm, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

          Điện thoại: 0243.7551168

          2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá.

         01 xe ô tô, loại xe 07 chỗ ngồi đã qua sử dụng; Nhãn hiệu/Model: Mitsubishi/Pajero Gls, Biển kiểm soát số 31A-5533, Năm sản xuất 2002. Đặc điểm chi tiết, hiện trạng của tài sản thể hiện tại Chứng thư Thẩm định giá số 2019/0705/CT-RVP ngày 08 tháng 7 năm 2019 của Công ty TNHH Thẩm định giá RVP Việt Nam.

          3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá

          Giá khởi điểm là: 80.000.000 đồng (Tám mươi triệu đồng chẵn)

          Theo Quyết định số 173/BGĐG ngày 10 tháng 7 năm 2019 của Trung tâm Biên giới và Địa giới (Giá khởi điểm không bao gồm Thuế giá trị gia tăng).

          4. Tiêu chí chọn Tổ chức đấu giá tài sản.

          Các Tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn thành phố Hà Nội đáp ứng các quy định tại Điều 22, Điều 23, khoản 4 Điều 56 Luật đấu giá tài sản; Điều 6, Điều 7 Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản.

          5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá.

          - Thời gian: Từ 09 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 7 năm 2019 đến 16 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 7 năm 2019.

          - Địa địa điểm nộp hồ sơ: Phòng 707, Trung tâm Biên giới và Địa giới, Số 2 phố Đặng Thùy Trâm, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

          - Điện thoại: 0243.7551368- Khi nộp hồ sơ đăng ký tham gia cần xuất trình giấy giới thiệu, CMTND; Không trả lại hồ sơ đối với các hồ sơ không được lựa chọn./.

          Dosm                             

dosm dosm