​​​​​
Ban hành danh mục địa danh phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Hưng Yên (13/07/2019)
Cỡ chữ
          Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông tư số 10/2019/TT-BTNMT ngày 8/7/2019 ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Hưng Yên. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 23/8/2019.

          Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông tư số 10/2019/TT-BTNMT ngày 8/7/2019 ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Hưng Yên. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 23/8/2019.

          Theo đó, 10 đơn vị hành chính cấp huyện phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Hưng Yên đó là: Thành phố Hưng Yên, thị xã Mỹ Hào, huyện Ân Thi, huyện Khoái Châu, huyện Kim Động, huyện Phù Cừ, huyện Tiên Lữ, huyện Văn Giang, huyện Văn Lâm, huyện Yên Mỹ.

          Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Hưng Yên được chuẩn hóa từ địa danh thống kê trên bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:25.000 Hệ VN-2000 khu vực tỉnh Hưng Yên.

          Danh mục này được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái tiếng Việt của các đơn vị hành chính cấp huyện gồm thành phố, thị xã và các huyện trong đó có các cột: Địa danh, Nhóm đối tượng, Tên đơn vị hành chính cấp xã, Tên đơn vị hành chính cấp huyện, Tọa độ vị trí tương đối của đối tượng, Phiên hiệu mảng bản đồ địa hình.

          K.Linh

Linh monre