​​​​​
Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2019 (14/08/2019)
Cỡ chữ
Thực hiện Kế hoạch tuyển dụng viên chức của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam tại Quyết định số 597/QĐ-ĐĐBĐVN ngày 04 tháng 6 năm 2019 của Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam; căn cứ kết quả phỏng vấn của thí sinh, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2019. If you are unable to view file, you can download from here or download Adobe PDF Reader to view the file.
ntnghia dosm