​​​​​
Thừa Thiên - Huế tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Đo đạc và bản đồ, các văn bản quy định chi tiết (20/08/2019)
Cỡ chữ
          Thực hiện Kế hoạch số 2390/UBND-ĐC ngày 23/4/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, sáng ngày 16/8, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phối hợp với Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Đo đạc và bản đồ, các văn bản quy định chi tiết. Ông Hồ Đắc Trường, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế chủ trì Hội nghị.

          Thực hiện Kế hoạch số 2390/UBND-ĐC ngày 23/4/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, sáng ngày 16/8, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phối hợp với Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Đo đạc và bản đồ, các văn bản quy định chi tiết. Ông Hồ Đắc Trường, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế chủ trì Hội nghị.

          Tham dự Hội nghị có hơn 200 đại biểu đại diện cho Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã và thành phố; Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; UBND các xã, phường, thị trấn, các tổ chức hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế.

          Phát biểu tại Hội nghị, ông Hồ Đắc Trường, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên - Huế nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của Luật Đo đạc và bản đồ đối với công tác quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh. Ông Hồ Đắc Trường cũng  đề cập tới những ứng dụng thiết thực của các sản phẩm đo đạc và bản đồ trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, những thành tựu đạt được của ngành đo đạc và bản đồ trong 60 năm qua. Nêu lên một số tồn tại, hạn chế của hoạt động đo đạc và bản đồ trong những năm qua, ông Hồ Đắc Trường cho rằng: Luật Đo đạc và bản đồ sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng để khắc phục các hạn chế này, thúc đẩy lĩnh vực đo đạc và bản đồ ngày càng phát triển trong điều kiện khoa học và công nghệ ngày càng tiên tiến, hiện đại.

Ông Phan Đức Hiếu, Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam phổ biến Luật Đo đạc và bản đồ tại Hội nghị

          Tại Hội nghị, ông Phan Đức Hiếu, Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam đã giới thiệu nội dung chính của Luật Đo đạc và bản đồ, các nội dung liên quan đến việc quản lý, triển khai thực hiện các hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế. Ông Phan Đức Hiếu nhấn mạnh các điểm mới của Luật Đo đạc và bản đồ, 7 nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cần chú trọng triển khai ngay trong thời gian tới, đặc biệt là việc ban hành văn bản quản lý và triển khai hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó,là công tác xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia, bản đồ địa hình quốc gia tỉ lệ 1:2.000, 1:5.000 phục vụ công tác quy hoạch trên địa tỉnh theo quy định của Luật Quy hoạch, Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 7 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch; công tác chuẩn bị nguồn lực nhằm xây dựng dữ liệu không gian địa lý theo trách nhiệm của địa phương phục vụ xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý (NSDI) trên cơ sở rà soát, đánh giá kết quả của Chương trình xây dựng GIS-Hue để có kế hoạch kế thừa và phát triển, phù hợp với NSDI của Việt Nam.

Toàn cảnh Hội nghị

          Ông Nguyễn Văn Thảo, báo cáo viên của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam giới thiệu những nội dung trọng tâm của Nghị định số 27/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ; Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 04/01/2019 của Chính phủ về hoạt động viễn thám; Thông tư số 17/2018/TT-BTNMT ngày 31/10/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật thành lập, cập nhật bản đồ chuẩn biên giới quốc gia và thể hiện đường biên giới quốc gia, chủ quyền lãnh thổ quốc gia trên các sản phẩm đo đạc và bản đồ, xuất bản phẩm bản đồ; Thông tư số 24/2018/TT-BTNMT ngày 15/11/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ. Ông Nguyễn Văn Thảo cho rằng các Nghị định, Thông tư này đã quy định rất chi tiết, rõ ràng, cụ thể về các nội dung của Luật Đo đạc và bản đồ. Vì vậy, các tổ chức, cá nhân cần áp dụng trong công tác quản lý, thực hiện các nhiệm vụ về đo đạc và bản đồ đảm bảo đúng quy định và có hiệu quả, tăng cường xã hội hóa và thúc đẩy lĩnh vực đo đạc và bản đồ ngày càng phát triển.

          Phát biểu kết thúc Hội nghị, ông Hồ Đắc Trường đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị tiếp tục nghiên cứu kỹ Luật Đo đạc và bản đồ, các văn bản quy định chi tiết Luật; nếu có vấn đề gì còn vướng mắc thì gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, gửi Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam để giải đáp./.

          CTTĐT

cttđt monre