​​​​​
Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa thăm và làm việc với Cục Bản đồ Vương quốc Anh (09/09/2019)
Cỡ chữ
          Trong các ngày từ 26/8 đến 30/8, Đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường do Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Cục Bản đồ Vương quốc Anh.

          Trong các ngày từ 26/8 đến 30/8, Đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường do Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Cục Bản đồ Vương quốc Anh.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa dẫn đầu Đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường đến thăm và làm việc với Cục Bản đồ Vương quốc Anh

          Cùng đi với Thứ trưởng có đại diện lãnh đạo Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam; Vụ Hợp tác quốc tế; Vụ Kế hoạch và Tài chính.

          Đón tiếp và làm việc với Đoàn là ông Steve Blair, Giám đốc Cục Bản đồ Vương quốc Anh và các chuyên gia, đơn vị liên quan của Cục Bản đồ Vương quốc Anh.

          Tại buổi làm việc, hai Bên đã trao đổi, tìm hiểu về việc xây dựng chính sách, chiến lược phát triển hạ tầng không gian địa lý quốc gia (NSDI) phục vụ công tác quản lý của Chính phủ; khảo sát về công nghệ, tiêu chuẩn, quy định kỹ thuật liên quan đến xây dựng, lưu trữ, chia sẻ dữ liệu không gian địa lý chuyên ngành; kế hoạch xây dựng dữ liệu trong tương lai; tìm hiểu hiện trạng dữ liệu không gian địa lý chuyên ngành của Cục Bản đồ Vương quốc Anh (OS) và các cơ quan liên quan thuộc Chính phủ; khảo sát cách vận hành, khai thác NSDI hiệu quả; tìm hiểu cách chia sẻ dữ liệu giữa các Bộ, ngành và việc trao đổi dữ liệu giữa địa phương với trung ương.

          Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa cám ơn Cục Bản đồ Vương quốc Anh đã dành thời gian tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

          Đánh giá cao các kinh nghiệm khoa học và thực tiễn của Cục Bản đồ Vương quốc Anh trong công tác lập bản đồ, Thứ trưởng cho rằng, đây là những kinh nghiệm hữu ích cho Việt Nam trong việc phát triển và sử dụng dữ liệu không gian địa lý; thu nhận, xử lý, cập nhật, cung cấp chia sẻ và ứng dụng dữ liệu không gian địa lý.

          Thứ trưởng cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự tư vấn, hỗ trợ của Cục Bản đồ Vương quốc Anh trong quá trình xây dựng Chiến lược phát triển ngành đo đạc, bản đồ Việt Nam và hạ tầng không gian địa lý quốc gia đến năm 2030 tầm nhìn 2040.

          Về phía Vương quốc Anh, Ông Steve Blair, Giám đốc Cục Bản đồ bày tỏ vui mừng được hợp tác với Việt Nam trong thời gian tới và cam kết phối hợp chặt chẽ với Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam thông qua các cuộc gặp mặt và hội thảo chuyên môn.

          Trong thời gian công tác tại Vương quốc Anh, Đoàn cũng đã có các buổi gặp và làm việc với các cơ quan sử dụng dữ liệu không gian địa lý tại London như: Cơ quan dịch vụ chính phủ số (Government Digital Service) chịu trách nhiệm quản lý cổng thông tin điện tử của Chính phủ Anh; Ủy ban thông tin địa lý quốc gia của Anh (Geospatial Commission) là cơ quan có trách nhiệm xây dựng tiêu chuẩn, quy định, chính sách đảm bảo dữ liệu địa lý quốc gia luôn được cập nhật, có khả năng chia sẻ, tích hợp; Cơ quan viễn thông quốc gia (British Telecom/Openreach); Viện dữ liệu mở (Open Data Institute); Cơ quan hỗ trợ khởi nghiệp trong lĩnh vực thông tin địa lý (Geovation Hub).

          Đoàn công tác đã tìm hiểu và khảo sát được nhiều nội dung, mô hình liên quan nhằm giúp Việt Nam xây dựng Chiến lược phát triển phát triển NSDI phù hợp với tình hình thực tế của Việt Nam, đồng thời theo xu hướng phát triển của thế giới.

          Cục Bản đồ Vương quốc Anh (Ordnance Survey, OS) là cơ quan chuyên trách về lập bản đồ, thuộc Chính phủ Anh và là một trong những cơ quan lập bản đồ lớn nhất thế giới. OS là cơ quan chủ trì phối hợp với các cơ quan thuộc Chính phủ Anh xây dựng lộ trình và các chính sách về dữ liệu địa lý quốc gia phục vụ xây dựng NSDI.

          OS còn là một thành viên tích cực trong Ủy ban Quản lý thông tin địa lý toàn cầu (UNGGIM) cùng Nhóm chuyên gia của UNGGIM xây dựng các Chiến lược, hướng dẫn phát triển NSDI tại các quốc gia.

          Hiện nay, OS đang quan tâm đến việc phát triển NSDI theo ba mục tiêu chính phục vụ phát triển kinh tế; bảo vệ môi trường; và đáp ứng nhu cầu của người dân.

 

Một số hoạt động của Đoàn công tác với Cục Bản đồ Vương quốc Anh và các cơ quan liên quan.

         

          CTTĐT

cttđt monre