​​​​​
Phim Đo đạc và Bản đồ Việt Nam 60 năm xây dựng và phát triển (08/12/2019)
Cỡ chữ
Cùng với chiều dài phát triển của lịch sử đất nước, công tác ĐĐ&BĐ Việt Nam với truyền thống lâu đời đã để lại nhiều dấu ấn và thành quả quan trọng. Bản đồ Việt Nam đã được sử dụng như một công cụ để quản lý đất nước từ năm 1490 thời Hồng Đức nhà Lê. “Đại Nam Nhất thống Toàn đồ” do vua Minh Mạng nhà Nguyễn công bố năm 1834 là tấm bản đồ đầu tiên thể hiện tương đối chi tiết, đầy đủ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nước ta tại thời điểm đó.

          Cùng với chiều dài phát triển của lịch sử đất nước, công tác ĐĐ&BĐ Việt Nam với truyền thống lâu đời đã để lại nhiều dấu ấn và thành quả quan trọng. Bản đồ Việt Nam đã được sử dụng như một công cụ để quản lý đất nước từ năm 1490 thời Hồng Đức nhà Lê. “Đại Nam Nhất thống Toàn đồ” do vua Minh Mạng nhà Nguyễn công bố năm 1834 là tấm bản đồ đầu tiên thể hiện tương đối chi tiết, đầy đủ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nước ta tại thời điểm đó.

          Bạn đọc có thể tải Video Đo đạc và Bản đồ Việt Nam 60 năm xây dựng và phát triển tại địa chỉ sau: https://drive.google.com/file/d/19ivL9v1KCa-e8JWBiz2BdiSNXrd5s9d6/view

nghia dosm