​​​​​
Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nhân ngày truyền thống Ngành đo đạc và bản đồ Việt Nam, 60 năm thành lập Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam (10/12/2019)
Cỡ chữ
Nhân 60 năm ngày truyền thống Ngành đo đạc và bản đồ Việt Nam, 60 năm thành lập Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam (14/12/1959 - 14/12/2019), Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã gửi thư chúc mừng tới các thế hệ Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Ngành đo đạc và bản đồ Việt Nam. Dưới đây là toàn văn bức thư: If you are unable to view file, you can download from here or download Adobe PDF Reader to view the file.
nghia dosm