​​​​​
Chủ động thông tin đối ngoại; tuyên truyền biển đảo; phân giới, cắm mốc, quản lý biên giới năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 (25/12/2019)
Cỡ chữ
          Ngày 24-12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại (TTĐN); tuyên truyền biển đảo; phân giới, cắm mốc, quản lý biên giới năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

          Ngày 24-12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại (TTĐN); tuyên truyền biển đảo; phân giới, cắm mốc, quản lý biên giới năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

          Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo công tác TTĐN Trung ương, đã biểu dương những cố gắng, nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương, đơn vị trong việc tăng cường hoạt động TTĐN; tuyên truyền biển đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền. 

          Tuy nhiên, đồng chí Võ Văn Thưởng cũng nêu rõ, công tác TTĐN, tuyên truyền biển đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền trong năm 2019 vẫn còn những hạn chế, yếu kém cần tập trung khắc phục. 

          Năm 2020, tình hình quốc tế, khu vực, vấn đề biển Đông tiếp tục tiềm ẩn nhiều nguy cơ, tác động sâu sắc đến an ninh và quan hệ giữa các nước trong khu vực. Năm 2020 cũng là năm Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN, thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc và là năm tròn của nhiều sự kiện lịch sử quan trọng; năm tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Trong bối cảnh đó, đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu công tác TTĐN, tuyên truyền biển đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới trên đất liền cần tiếp tục góp phần bảo đảm hai mục tiêu quan trọng là: kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. 

          Do đó, cần tăng cường hơn nữa sự gắn kết giữa thông tin đối nội và TTĐN; chủ động gắn các nội dung TTĐN, biển đảo, biên giới với các hoạt động tuyên truyền nhân các sự kiện quan trọng, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế; nâng cao năng lực phân tích, dự báo, chủ động phòng ngừa và xử lý hiệu quả khi có vụ việc phức tạp, nhạy cảm phát sinh; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác TTĐN các cấp; phát huy tính tích cực của các lực lượng triển khai công tác thông tin, tuyên truyền.

          TRẦN BÌNH

Trần Bình sggp.org.vn