​​​​​
Bàn giao hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính gốc thực địa giữa tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng (12/02/2020)
Cỡ chữ
Ngày 07/02, tại Hà Nội, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam đã tổ chức Hội nghị bàn giao hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính gốc thực địa thực hiện theo Nghị quyết số 26/NQ-CP và Nghị quyết số 112/NQ-CP của Chính phủ cho Vụ Chính quyền Địa phương, Bộ Nội vụ và tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng để các địa phương làm cơ sở hoàn thiện, khép kín đường địa giới các cấp của tỉnh, thành phố giữa tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng.

          Ngày 07/02, tại Hà Nội, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam đã tổ chức Hội nghị bàn giao hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính gốc thực địa thực hiện theo Nghị quyết số 26/NQ-CP và Nghị quyết số 112/NQ-CP của Chính phủ cho Vụ Chính quyền Địa phương, Bộ Nội vụ và tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng để các địa phương làm cơ sở hoàn thiện, khép kín đường địa giới các cấp của tỉnh, thành phố giữa tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng.

Ông Hoàng Ngọc Lâm, Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam ký bàn giao hồ sơ bản đồ địa giới hành chính với ông Phan Văn Hùng, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ

          Ông Hoàng Ngọc Lâm, Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư Pháp, Bộ Nội vụ; đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh.

          Thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 25/4/2019 của Chính phủ (Nghị quyết số 26/NQ-CP) về việc xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng tại hai khu vực do lịch sử để lại và Kế hoạch số 717/ĐĐBĐVN-BGĐG ngày 27/6/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP, ngày 05/7/2019 tại UBND tỉnh Quảng Ninh, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP với sự tham dự của các đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ và Bộ Tư pháp. Tại Hội nghị, Thành phố Hải Phòng đề nghị xác định địa giới tại khu vực Kênh Cái Tráp để thay thế mảnh bản đồ F-48-82-B-c-2.

          Ngày 14/8/2019, tại Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam đã tổ chức họp trao đổi và thống nhất triển khai xác định đường địa giới hành chính tại khu vực kênh Cái Tráp trước, sau đó triển khai tại hai khu vực theo Nghị quyết số 26/NQ-CP. Đại diện Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam đã cùng hai địa phương xác định đường địa giới tại khu vực kênh Cái Tráp và đã thống nhất xác định vị trí và cắm 05 mốc địa giới hai mặt cấp tỉnh; lập Biên bản làm việc, Biên bản xác nhận mô tả đường địa giới hành chính, mốc địa giới và điểm đặc trưng khu vực kênh Cái Tráp thể hiện trên mảnh bản đồ địa hình F-48-82-B-c-2 và tổ chức ký pháp lý.

Ông Hoàng Ngọc Lâm, Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam ký bàn giao hồ sơ bản đồ địa giới hành chính với thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh

          Trên cơ sở kết quả đường địa giới hành chính tại khu vực Kênh Cái Tráp mà hai bên đã thống nhất, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 112/NQ-CP ngày 05/12/2019 về việc mảnh bản đồ có phiên hiệu F-48-82-B-c-2 đã ban hành kèm theo Nghị quyết số 26/NQ-CP.

          Để tiếp tục triển khai nội dung theo Nghị quyết số 26/NQ-CP, ngày 04/12/2019, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam đã có Công văn số 1450/ĐĐBĐVN-BGĐG về kế hoạch xác định đường địa giới, vị trí cắm mốc và đo tọa độ mốc địa giới giữa tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng tại hai khu vực do lịch sử để lại. Theo Kế hoạch, vào 02 ngày 10/12 và 11/12/2019, hai bên tiến hành xác định đường địa giới hành chính và vị trí cắm mốc cụ thể: Khu vực Bãi Nhà Mạc xác định và cắm 04 mốc địa giới cấp tỉnh; Khu vực Bắc đảo Cát Bà xác định và cắm 05 mốc địa giới hành chính cấp tỉnh.

          Trong thời gian từ 15/12 đến 25/12/2019, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam đã triển khai công tác cắm mốc, đo tọa độ mốc do tỉnh Quảng Ninh thực hiện và Trung tâm Biên giới và Địa giới tiến hành biên tập nội nghiệp cho từng đơn vị hành chính, cụ thể các đơn vị hành chính cấp xã là:

          Đối với thành phố Hải Phòng, tại Huyện Thủy Nguyên: lập hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính cho 04 xã Tam Hưng, Phục Lễ, Phả lễ, Lập Lễ; tại Quận Hải An: lập hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính 02 phường: Đông Hải 1, Đông Hải 2; tại huyện Cát Hải: lập hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính 05 xã: Nghĩa Lộ, Đồng Bài, Phù Long, Gia Luận, Việt Hải.

          Đối với tỉnh Quảng Ninh, tại Thị xã Quảng Yên: lập hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính 03 phường Nam Hòa, Yên Hải, Phong Cốc và 04 xã: Liên Vị, Tiền Phong, Liên Hòa, Hoàng Tân; tại Thành phố Hạ Long: lập hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính 04 phường: Tuần Châu, Bãi Cháy, Hồng Gai, Bạch Đằng.

          Sau khi hoàn thiện công tác nội nghiệp, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam đã phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh rà soát đối chiếu về kỹ thuật trước khi hai tỉnh ký pháp lý vào hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính theo Nghị quyết của Chính phủ.

          Đây là bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính gốc thực địa triển khai theo Nghị quyết số 26/NQ-CP và Nghị quyết số 112/NQ-CP bàn giao cho các địa phương để làm cơ sở hoàn thiện, khép kín đường địa giới các cấp của tỉnh, thành phố giữa tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng phục vụ công tác quản lý đất đai liên quan đến địa giới hành chính.

          CTTĐT

cttđt monre