​​​​​
Tập trung xây dựng Chiến lược phát triển ngành Đo đạc và Bản đồ và hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia (24/07/2020)
Cỡ chữ
          Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2020 của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam ngày 22/7, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đề nghị Cục tập trung nguồn lực, xây dựng Chiến lược phát triển ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam và hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040.

          Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2020 của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam ngày 22/7, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đề nghị Cục tập trung nguồn lực, xây dựng Chiến lược phát triển ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam và hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Hoàng Minh

          6 tháng đầu năm 2020, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam đã hoàn thành công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Cụ thể, đã chủ trì xây dựng 05 Thông tư; phối hợp với Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ trình 01 Thông tư. Đến nay, Bộ đã ban hành 02 Thông tư (Thông tư ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Đắk Nông và Thông tư quy định kỹ thuật về mạng lưới trạm định vệ tinh quốc gia trong đo đạc và bản đồ); thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về đo đạc và bản đồ và tổng hợp, báo cáo theo quy định. Đặc biệt, Cục đã hoàn thành Báo cáo tổng kết Chiến lược phát triển ngành đo đạc và bản đồ Việt Nam đến năm 2020; gửi xin ý kiến các Bộ, ngành và địa phương….

Ông Hoàng Ngọc Lâm, Cục trưởng Cục Đo đạc, bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Hoàng Minh

          Bên cạnh nhiệm vụ xây dựng pháp luật, Cục cũng đã quan tâm thực hiện tốt công tác quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ; đẩy mạnh triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trên Cổng Dịch công quốc gia; xây dựng quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ. Bên cạnh đó, Cục cũng đã tăng cường phối hợp với các địa phương; thực hiện tiếp nhận và giải quyết, trả lời, hỏi đáp trên Hệ thống tiếp nhận và trả lời ý kiến công dân…

          Về nhiệm vụ trọng tâm thực hiện từ nay tới cuối năm 2020, Cục sẽ bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; trình cơ quan có thẩm quyền ban hành Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam và xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040; thực hiện các đề án, dự án và các nhiệm vụ chuyên môn theo kế hoạch.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Hoàng Minh

          Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa ghi nhận và biểu dương nỗ lực của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam trong hoàn thành các nhiệm vụ được giao của 6 tháng đầu năm; đồng thời mong muốn Cục sẽ tiếp tục cố gắng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao năm 2020. Trước mắt, tập trung xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật và triển khai các nhiệm vụ, đề án đảm bảo tiến độ và chất lượng.

          Về nhiệm vụ xây dựng Chiến lược phát triển ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam và xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040, Thứ trưởng đề nghị Cục tập trung nguồn lực, hoàn thành nhiệm vụ; bảo đảm tính dự báo, khoa học, đồng thời nâng cao vị thế và phát huy vai trò của Ngành trong phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

          Đối với các nhiệm vụ liên quan đến biên giới, địa giới là những nhiệm vụ phức tạp và nhạy cảm, do vậy, Thứ trưởng đề nghị các đơn vị trong Bộ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Cục, đặc biệt là bảo đảm chế độ chính sách cho cán bộ làm công tác biên giới, địa giới.

Thúy Hằng monre