​​​​​
Bàn giao Bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính gốc thực địa cho UBND các tỉnh Hòa Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa (09/12/2020)
Cỡ chữ
Ngày 4/12, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa đã chủ trì Hội nghị bàn giao kết quả thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP và Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 22/5/2020 của Chính phủ về việc xác định địa giới hành chính giữa ba tỉnh Hòa Bình, Ninh Bình và Thanh Hóa tại khu vực do lịch sử để lại.

Ngày 4/12, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa đã chủ trì Hội nghị bàn giao kết quả thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP và Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 22/5/2020 của Chính phủ về việc xác định địa giới hành chính giữa ba tỉnh Hòa Bình, Ninh Bình và Thanh Hóa tại khu vực do lịch sử để lại.

Bàn giao Bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính cấp xã gốc thực địa tại các khu vực do lịch sử để lại cho ba tỉnh Hòa Binh, Ninh Bình và Thanh Hóa

Tham dự có lãnh đạo đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp và lãnh đạo Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam.

Về phía địa phương có ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình; đại diện lãnh đạo các Sở, huyện liên quan của 3 tỉnh Hòa Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa.

Báo cáo tại Hội nghị, ông Hoàng Ngọc Lâm, Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam cho biết, từ tháng 9/2020, Cục đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai trên thực địa, lập bộ hồ sơ, bản đồ gốc thực địa.

Đến nay, Cục đã lập hồ sơ bản đồ cho 2 xã Đồng Tâm (huyện Lạc Thủy), xã Đoàn Kết (huyện Yên Thủy) tỉnh Hòa Bình; và 3 xã Xích Thổ (huyện Nho Quan), xã Gia Hưng, Gia Hòa (huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình); lập hồ sơ, bản đồ cho 2 xã Mai Hịch, Vạn Mai (huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình) và xã Phú Thanh (huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

Trên cơ sở đó, tại Hội nghị này, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tiến hành bàn giao Bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính cấp xã gốc thực địa tại các khu vực do lịch sử để lại cho ba tỉnh.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đề nghị lãnh đạo ba tỉnh tiếp tục chỉ đạo, triển khai việc hoàn thiện Bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp theo đúng quy định kỹ thuật về xác định địa giới hành chính, cắm mốc và lập hồ sơ địa giới hành chính theo đúng Thông tư số 48/2014/TT-BTNMT ngày 22/8/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và giao nộp bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp về Bộ để kiểm tra kỹ thuật, đánh giá chất lượng hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính theo yêu cầu của Dự án 513.

Theo Thứ trưởng, căn cứ các kết quả kiểm tra nghiệm thu kỹ thuật của Bộ TN&MT, UBND các tỉnh hoàn thiện hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp của địa phương; báo cáo Bộ Nội vụ tổ chức họp Hội đồng thẩm định nghiệm thu để trình Bộ trưởng Bộ Nội vụ quyết định công nhận đưa vào quản lý, sử dụng và nộp lưu trữ quốc gia theo quy định.

Ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình phát biểu

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo ba tỉnh bày tỏ thống nhất cao việc triển khai Nghị quyết 76/NQ-CP và Nghị quyết 77/NQ-CP của Chính phủ. Theo ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình, việc triển khai hai Nghị quyết này có ý nghĩa quan trọng đối với ba tỉnh Hòa Bình, Thanh Hóa, Ninh Bình. Đồng thời bày tỏ cảm ơn Bộ Tài nguyên và Môi trường và các bộ, ban, ngành đã quan tâm, chỉ đạo; sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả của ba tỉnh để triển khai trên thực địa được thuận lợi.

Trên cơ sở kết quả bộ hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính, ông Toàn mong muốn hai tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa tiếp tục phối hợp với tỉnh Hòa Bình hoàn thiện các công việc tiếp theo.

Toàn cảnh Hội nghị

Thủy Nguyễn

Thủy Nguyễn monre