​​​​​
1.845 Giấy phép đo đạc bản đồ được cấp cho doanh nghiệp (31/12/2020)
Cỡ chữ
(TN&MT) - Tính đến 14/12/2020, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam đã cấp tổng số 1.845 Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ cho các doanh nghiệp và được đăng tải trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến của Bộ TN&MT.

Theo ông Hoàng Ngọc Huy, Phó Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam, thông qua cấp phép, đã giúp đơn vị nắm bắt được thực trạng năng lực công nghệ, thiết bị và chất lượng nguồn nhân lực trong ngành, đồng thời, góp phần từng bước xã hội hóa một số dịch vụ trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ.

Ảnh minh họa

Cũng theo ông Hoàng Ngọc Huy, bên cạnh việc Giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ, Cục đã phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ. Trong đó, đã cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ mức độ 4 ước đạt 47%, đồng thời, cho phép người dân và doanh nghiệp thanh toán trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến.

Đồng thời, phối hợp với Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường thực hiện tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo kế hoạch, lộ trình được của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Thủy Nguyễn

Thủy Nguyễn tnmt.vn