​​​​​
Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức, danh sách cá nhân đủ điều kiện sát hạch và mã số dự sát hạch xét cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng I năm 2020 (31/12/2020)
Cỡ chữ
Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng I năm 2020 của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam thông báo tới các cá nhân đủ điều kiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hạng I (có tên trong Danh sách gửi kèm Công văn) thời gian, địa điểm tổ chức sát hạch và mã số dự sát hạch như sau: 1. Thời gian sát hạch: 8h15phút, ngày 09 tháng 01 năm 2021 đến hết ngày 10 tháng 01 năm 2021. 2. Địa điểm sát hạch: Hội trường tầng 2, Hội trường tầng 4 và Hội trường tầng 9, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam, số 2 Đặng Thùy Trâm, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. 3. Mã số dự sát hạch: Theo Danh sách cá nhân đủ điều kiện sát hạch gửi kèm Công văn. If you are unable to view file, you can download from here or download Adobe PDF Reader to view the file.
ntnghia dosm