​​​​​
Thư mời viết bài tham dự hội thảo khoa học và công nghệ toàn quốc "Nghiên cứu ứng dụng, phát triển hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia - Vai trò của công nghệ đo đạc bản đồ hiện đại” (19/03/2021)
Cỡ chữ
If you are unable to view file, you can download from here or download Adobe PDF Reader to view the file.
ntnghia dosm