​​​​​
Hiện đại hóa công tác đo đạc và bản đồ và thông tin địa lý (24/12/2021)
Cỡ chữ
(TN&MT) - Sáng 22/12, tại Hà Nội, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
(TN&MT) - Sáng 22/12, tại Hà Nội, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Xây dựng VBQPPL đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ

Ông Hoàng Ngọc Huy, Phó Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam cho biết, trong năm 2021, Cục đã hoàn thành Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ TN&MT năm 2021 theo đúng tiến độ. Cụ thể, Cục đã chủ trì xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/3/ 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ, 6 Thông tư và phối hợp với Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ trình ban hành 1 Thông tư.

Cùng với đó, Cục đã làm tốt công tác Quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ, tiếp nhận và giải quyết các đơn thư, các ý kiến hỏi đáp trên hệ thống tiếp nhận và trả lời ý kiến công dân, các Sở TN&MT kịp thời đúng quy định; hoàn thành công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật các quy định của pháp luật về đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Hải Dương.

Đồng thời, kịp thời tham mưu cho Lãnh đạo Bộ trong việc trả lời các yêu cầu của các bộ, ngành và các địa phương liên quan đến vấn đề địa giới hành chính các cấp, các vấn đề liên quan tới chủ quyền quốc gia, biên giới, biển, đảo và các hoạt động đo đạc và bản đồ.

Công tác phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 được đẩy mạnh. Cục đã phối hợp với Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường thực hiện tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trên Cổng Dịch công quốc gia theo Kế hoạch, lộ trình được của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Các nhiệm vụ chuyên môn, đề án, dự án của năm 2021 được triển khai và thực hiện đầy đủ theo kế hoạch, đáp ứng yêu cầu đề ra. Sản phẩm của các nhiệm vụ được giao là nguồn tài liệu, dữ liệu quan trọng phục vụ quản lý nhà nước, phát triển kinh tế và đảm bảo quốc phòng an ninh, góp phần phát triển hạ tầng kỹ thuật đo đạc bản đồ cơ bản thống nhất trên toàn quốc.

Trong năm 2021, Cục đã tích cực triển khai 2 Dự án Chính phủ, 5 nhiệm vụ chuyên môn chuyển tiếp và 1 Dự án nước ngoài “Khôi phục và hoàn thiện hệ thống độ cao quốc gia Campuchia - Giai đoạn 2”; 2 dự án đầu tư “Đầu tư hạ tầng xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia phục vụ xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia và Chính phủ điện tử” và Dự án “Hiện đại hóa mạng lưới độ cao quốc gia phục vụ công tác quy hoạch, xây dựng, phát triển kinh tế xã hội và ứng phó với biến đổi khí hậu tại một số thành phố lớn và khu vực ven biển”.

Công tác biên giới và địa giới cũng được Cục đặc biệt quan tâm,phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương thực hiện công tác quản lý biên giới theo các văn kiện pháp lý biên giới đã ký giữa Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia; phối hợp với Bộ Ngoại giao xây dựng Đề án tổng thể giải quyết biên giới trên đất liền tuyến biên giới đất liền của 16% tồn đọng báo cáo Thường trực trực Chính phủ trình Bộ Chính trị.  

Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, khảo sát thực địa, xác định hướng đi của đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc tại 7 tỉnh; chủ trì thực hiện khảo sát hệ thống mốc cũ trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia thuộc 6 tỉnh; chuẩn bị tư liệu, tài liệu tham gia cùng các Bộ, ngành đàm phán, giải quyết các vấn đề với các nước có liên quan trên biển Đông. Đồng thời, tham gia hướng dẫn các địa phương, cơ quan trong và ngoài Bộ thực hiện việc lập mới hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp và tổ chức kiểm tra nghiệm thu hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính các cấp của 12 tỉnh theo Quyết định số 513/QĐ-TTg.

Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến tại Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt 

Nỗ lực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

Theo ông Hoàng Ngọc Huy, trong năm 2022, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam tiếp tục thực hiện nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về đo đạc và bản đồ theo Chương trình xây dựng và ban hành VBQPPL của Bộ TN&MT. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ rà soát văn bản quy phạm pháp luật về đo đạc và bản đồ; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về đo đạc và bản đồ; kiểm tra việc chấp hành chính sách pháp luật về đo đạc và bản đồ theo kế hoạch.

Đối với công tác Quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ, Cục thực hiện việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị theo quy định. Thực hiện công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật các quy định của pháp luật về đo đạc và bản đồ trên địa bàn các tỉnh Hà Nam, Bắc Ninh, Hà Tĩnh, Thái Nguyên và thành phố Hồ Chí Minh theo kế hoạch. Tổ chức cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ cho các cá nhân theo quy định tại Luật Đo đạc và bản đồ.

Đối với công tác thực hiện các đề án, dự án và các nhiệm vụ chuyên môn, Cục sẽ tổ chức thực hiện theo kế hoạch tập trung đi sâu việc bảo đảm chất lượng và tiến độ yêu cầu.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa ghi nhận và biểu dương nỗ lực của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam trong năm 2021 và cho rằng, Cục đã hoàn thành công việc đáp ứng chất lượng và đảm bảo tiến độ và cũng là đơn vị giải ngân tốt của Bộ.

Phát huy các kết quả đạt được, Thứ trưởng mong muốn, lãnh đạo Cục và công chức, viên chức quyết tâm để năm 2022 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, muốn vậy, phải có kế hoạch cụ thể đối với từng nhiệm vụ.

Đối với công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, Cục cần sát sao hơn nữa để trình sớm các Thông tư theo Kế hoạch đã ban hành; phối hợp với Vụ Pháp chế để đảm bảo tiến độ các văn bản được giao.

Nhấn mạnh về sự chuẩn hóa hồ sơ công tác tổ chức cán bộ, Thứ trưởng yêu cầu Cục rà soát quy trình thủ tục và hồ sơ tổ chức cán bộ theo đúng quy định, đảm bảo chế độ và quyền lợi của công chức, viên chức người lao động.

Liên quan tới các dự án, đề án, Cục cần phối hợp chặt chẽ với Vụ Kế hoạch Tài chính để kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện để đảm bảo tiến độ dự án góp phần phục vụ quản lý Nhà nước, phát triển kinh tế và đảm bảo quốc phòng an ninh.

Theo Thứ trưởng, các nhiệm vụ liên quan đến biên giới, địa giới hiện khó khăn, phức tạp và nhạy cảm, vì thế, các đơn vị trong Bộ cần tạo điều kiện cho Cục, đặc biệt đảm bảo chế độ chính sách cho cán bộ làm công tác biên giới, địa giới.

Cục trưởng Hoàng Ngọc Lâm cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo Bộ và các đơn vị, đồng thời, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng, góp ý của các đơn vị để hoàn thiện trong báo cáo. Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp tốt hơn nữa từ các đơn vị để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thủy Nguyễn

 

Thủy Nguyễn tnmt.vn