​​​​​
Giới thiệu "Chuyên trang Thi đua lập thành tích chào mừng 20 năm thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường (05/08/2002-05/08/2022)" (04/08/2022)
Cỡ chữ
Nhân Kỷ niệm 20 năm thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng giới thiệu: “Chuyên trang Thi đua lập thành tích chào mừng 20 năm thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường (05/08/2002-05/08/2022)”, nhằm ghi lại những dấu ấn, những thành tựu đạt được nổi bật của Ngành Tài nguyên và Môi trường trong suốt 20 năm qua.

Nhân Kỷ niệm 20 năm thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng giới thiệu: “Chuyên trang Thi đua lập thành tích chào mừng 20 năm thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường (05/08/2002-05/08/2022)”, nhằm ghi lại những dấu ấn, những thành tựu đạt được nổi bật của Ngành Tài nguyên và Môi trường trong suốt 20 năm qua.

 

Chuyên trang Thi đua lập thành tích chào mừng 20 năm thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường (05/08/2002-05/08/2022)

Bộ Tài nguyên và Môi trường là một trong những Bộ đa ngành đầu tiên được thành lập tại Nghị quyết số 02/2002/QH11 ngày 05 tháng 8 năm 2002. Từ với 6 lĩnh vực quản lý ban đầu, qua 4 lần kiện toàn, đến nay Bộ đã được giao thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý trên 9 lĩnh vực gồm: đất đai, tài nguyên nước, địa chất và tài nguyên khoáng sản, môi trường, khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ, quản lý tổng hợp tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, biến đổi khí hậu, viễn thám; trong đó có các lĩnh vực quản lý nguồn lực đầu vào của nền kinh tế, có ảnh hưởng lớn đến quốc phòng, an ninh, sự phát triển bền vững của đất nước, có liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp.

Từ nền tảng tạo dựng của các lĩnh vực tiền thân, với sự tận tâm, trách nhiệm và trí tuệ của các thế hệ tiếp nối trong 20 năm qua, Ngành Tài nguyên và Môi trường đã vượt qua khó khăn, thách thức, nắm bắt thuận lợi, thời cơ, từng bước củng cố vững chắc nền tảng, khẳng định vị thế, vai trò quan trọng trong tiến trình phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập sâu rộng kiến tạo tương lai bền vững của đất nước, góp phần mang lại những đổi thay tích cực cho đời sống kinh tế - xã hội của Nhân dân. 

Nhân Kỷ niệm 20 năm thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng giới thiệu: “Chuyên trang Thi đua lập thành tích chào mừng 20 năm thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường (05/08/2002-05/08/2022)”, nhằm ghi lại những dấu ấn, những thành tựu đạt được nổi bật của Ngành Tài nguyên và Môi trường trong suốt 20 năm qua.

Chuyên trang gồm các nội dung: Giới thiệu những thành tựu nổi bật của Ngành TN&MT qua các thời kỳ: (i) Giai đoạn 2002-2007: Tạo dựng nền tảng; (ii) Giai đoạn 2007-8/2011: Tài nguyên và Môi trường trở thành nguồn lực; (iii) Giai đoạn 2011 - 2016: Khẳng định vị thế; (iv) Giai đoạn 2016 - đến nay: Hội nhập phát triển - kiến tạo bền vững. Chuyên trang cũng cung cấp những hình ảnh, những bài viết phản ánh về dấu ấn hoạt động chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Bộ qua các thời kỳ; những kết quả đạt được của các lĩnh vực trong Ngành; những đóng góp của cán bộ công chức viên chức và người lao động của toàn Ngành trong công cuộc xây dựng, phát triển bền vững đất nước; cũng các thành tích nổi bật trong các phong trào thi đua của toàn Ngành TN&MT suốt 20 năm qua…

Chi tiết nội dung Chuyên trang, mời quý độc giả xem tại đây.

Trân trọng cảm ơn.

CTTĐT

cttdt monre