​​​​​
Công đoàn Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết – Trách nhiệm” (27/05/2023)
Cỡ chữ
(TN&MT) - Với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết – Trách nhiệm”, Đại hội Công đoàn Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra chiều 26/5 đã thành công tốt đẹp. Đồng chí Dương Trung Thành, Chủ tịch Công đoàn Bộ TN&MT tới dự và chỉ đạo Đại hội.

(TN&MT) - Với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết – Trách nhiệm”, Đại hội Công đoàn Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra chiều 26/5 đã thành công tốt đẹp. Đồng chí Dương Trung Thành, Chủ tịch Công đoàn Bộ TN&MT tới dự và chỉ đạo Đại hội._mg_9396-2-.jpg

 

Đồng chí Dương Trung Thành, Chủ tịch Công đoàn Bộ TN&MT phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Hoàng Ngọc Huy, Chủ tịch Công đoàn, Phó Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam cho rằng: Đại hội lần này là một kỳ sinh hoạt hết sức quan trọng, nhằm đề ra các phương hướng, mục tiêu cho hoạt động của nhiệm kỳ tới; đồng thời sáng suốt lựa chọn các đồng chí có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực lãnh đạo, bản lĩnh và trí tuệ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới, đủ sức lãnh đạo hoàn thành những nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong những năm tới để bầu vào Ban chấp hành Công đoàn Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Thay mặt BCH Công đoàn Cục, đồng chí Hoàng Ngọc Huy kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam nêu cao tinh thần đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, phát huy thế mạnh, vượt qua những khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội; tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

_mg_9384-2-.jpg

Đồng chí Hoàng Ngọc Huy, Chủ tịch Công đoàn, Phó Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam phát biểu khai mạc Đại hội

Báo cáo tại Đại hội, đồng chí Phạm Văn Hùng, Phó Chủ tịch Công đoàn Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam cho biết, nhiệm kỳ vừa qua, trước bối cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu, nền kinh tế trong nước cũng gặp không ít khó khăn, bên cạnh đó dịch bệnh Covid-19 diễn biết phức tạp, khiến hoạt động của Cục cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Tuy nhiên với sự chủ động, tích cực, Công đoàn Cục đã phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu cho lãnh đạo Cục trong việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý.

Nổi bật, Công đoàn Cục đã thực hiện tốt vai trò là đại diện cho công đoàn viên trong đơn vị; cùng với Đảng ủy, lãnh đạo Cục đã thường xuyên quan tâm, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị; tích cực tuyên truyền, vận động công đoàn viên học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành tốt quy định của pháp luật.

_mg_9374-2-.jpg

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Hàng năm, Ban Chấp hành Công đoàn đã bám sát kế hoạch công tác, chủ động công việc, tổ chức tốt nhiều hoạt động với nội dung phong phú, hình thức đa dạng, thu hút được đông đảo công đoàn viên tham gia. Các phong trào thi đua, hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, sinh hoạt cộng đồng được tổ chức phù hợp với điều kiện cụ thể tại từng thời điểm. Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức công đoàn, góp phần quy tụ và phát huy được sức mạnh tổng hợp của đoàn viên vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị và tổ chức công đoàn vững mạnh.

_mg_9398-2-.jpg

Toàn cảnh Đại hội

Bên cạnh đó, Công đoàn Cục cũng đã phát huy tốt vai trò trong việc tham gia trong hội đồng lương, hội đồng khen thưởng, kỷ luật; chủ động xây dựng quy chế phối hợp, tham gia xây dựng các quy chế, nội quy của cơ quan, đơn vị. Hằng năm, Công đoàn phối hợp tốt với lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức hội nghị cán bộ, công chức; ban thanh tra nhân dân phát huy tốt vai trò giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, việc thực hiện pháp luật về dân chủ cơ sở ở cơ quan, tổ chức, cá nhân, góp phần phát huy dân chủ, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công chức, viên chức và người lao động.

Theo đồng chí Phạm Văn Hùng, nhiệm kỳ 2023-2028, Ban Chấp hành Công đoàn Cục tập trung nâng cao vai trò của tổ chức công đoàn trong đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” góp phần xây dựng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động vững mạnh gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; tích cực tham gia cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng, cơ quan, đơn vị, tổ chức công đoàn trong sạch, vững mạnh.

_mg_9371-2-.jpg

Đồng chí Dương Văn Hải, Phó Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt Đảng ủy và lãnh đạo Cục, đồng chí Dương Văn Hải, Phó Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam ghi nhận, biểu dương những đóng góp của Công đoàn vào hoạt động chung của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam.

Để hoạt động Công đoàn của Cục phát huy được hiệu quả tốt hơn nữa trong thời gian tới, đồng chí Dương Văn Hải đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ mới cần đổi mới phương thức hoạt động, gắn kết hơn nữa với hoạt động chuyên môn của đơn vị theo tinh thần “Công đoàn - Cơ quan là một”. Đồng thời tiếp tục phát huy dân chủ, đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát huy các nguồn lực tài nguyên và môi trường cho tương lai bền vững.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Chủ tịch Công đoàn Bộ TN&MT Dương Trung Thành ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả Công đoàn trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ 2018 - 2022, cũng như những đóng góp đối với hoạt động chung của Công đoàn Bộ TN&MT.

Nhiệm kỳ 2023 - 2028 có nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức, đồng chí Dương Trung Thành đề nghị toàn thể cán bộ, đoàn viên phát huy tinh thần trách nhiệm, sự sáng tạo, đồng lòng, đồng sức, phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam đã đề ra, góp phần xây dựng đội ngũ công đoàn viên trong toàn Cục, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của Cục cũng như phát triển ngành Đo đạc và Bản đồ Việt Nam và xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đặc biệt, Ban Chấp hành Cục cần tiếp tục phát động các phong trào thi đua, phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được; thực hiện tốt quy định về dân chủ ở cơ sở; gắn chặt hoạt động công đoàn với nhiệm vụ chính trị, hoạt động chuyên môn của đơn vị. Đồng thời tiếp tục tham gia đóng góp tích cực vào hoạt động chung của Công đoàn Bộ TN&MT.

_mg_9430-2-.jpg

Đồng chí Dương Trung Thành, Chủ tịch Công đoàn Bộ TN&MT tặng hoa chúc mừng BCH Công đoàn Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam nhiệm ỳ 2023-2028

Tại Đại hội, với sự đồng thuận và tín nhiệm cao, các đại biểu tham dự Đại hội đã bầu 9 đồng chí tiêu biểu tham gia BCH Công đoàn Cục Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028; bầu 9 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đại diện cho Công đoàn Cục dự Đại hội Công đoàn Bộ TN&MT nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Thủy Nguyễn

Thủy Nguyễn tnmt