​​​​​
Tập trung hoàn thiện tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ (11/08/2023)
Cỡ chữ
(TN&MT) - Sáng 25/7, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn trong lĩnh vực đo đạc bản đồ. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam; Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ; Vụ Khoa học và Công nghệ.

(TN&MT) - Sáng 25/7, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn trong lĩnh vực đo đạc bản đồ. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam; Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ; Vụ Khoa học và Công nghệ.

img_9875-2-.jpg

Thứ trưởng Bộ TN&MT phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Báo cáo tại cuộc họp, ông Hoàng Ngọc Lâm, Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam cho biết, ngay sau khi có Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật năm 2006, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam đã tiến hành nghiên cứu, chuyển đổi các quy phạm, quy định kỹ thuật sang Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia theo yêu cầu của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. Theo đó, tính đến hết tháng 6 năm 2023, Cục đã xây dựng trình Bộ TN&MT công bố được 18 TCVN và 7 QCVN và đang tiếp tục xây dựng 4 QCVN trình ban hành trong năm 2023.

Cũng theo ông Hoàng Ngọc Lâm, kế hoạch năm 2024, Cục tiếp tục xây dựng 3 QCVN đã đề xuất kế hoạch xây dựng QCVN năm 2024 và sẽ đưa vào chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025 xây dựng 3 QCVN để hoàn thiện hệ thống QCVN đối với các nhóm sản phẩm cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia và bản đồ địa hình quốc gia.

Báo cáo về kết quả xây dựng quy trình kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo, ông Hoàng Ngọc Lâm cũng cho biết, lĩnh vực đo đạc và bản đồ có 7 phương tiện đo thuộc danh mục phương tiện đo, biện pháp kiểm soát về đo lường và chu kỳ kiểm định bao gồm: Phương tiện đo khoảng cách quang điện; Phương tiện đo độ sâu đáy nước; Phương tiện đo độ sâu công trình ngầm; Phương tiện đo thủy chuẩn; Toàn đạc điện tử; Phương tiện đo kinh vĩ và Phương tiện đo định vị bằng vệ tinh.

img_9836-2-.jpg

Ông Hoàng Ngọc Lâm, Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam báo cáo tại cuộc họp

Trên cơ cở quy định về đo lường đối với phương tiện đo thuộc lĩnh vực đo đạc và bản đồ, đến nay, Cục đã cơ bản hoàn thành việc xây dựng Quy trình kiểm định phương tiện đo áp dụng trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ đối với 5 phương tiện đo. Còn lại 2 phương tiện đo là: Phương tiện đo độ sâu đáy nước và Phương tiện đo độ sâu công trình ngầm mặc dù đã được triển khai nghiên cứu thực hiện từ năm 2020, tuy nhiên, đến nay các đơn vị được giao chủ trì chưa thể hoàn thành việc xây dựng dự thảo quy trình kiểm định đối với 2 phương tiện đo này.

Lý giải về nguyên nhân chưa hoàn thành việc xây dựng dự thảo quy trình kiểm định đối với 2 phương tiện đo độ sâu đáy nước và đo độ sâu công trình ngầm, ông Hoàng Ngọc Lâm cho rằng, hiện nay trên Thế giới chưa có quốc gia nào, tổ chức nào công bố quy trình kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo sâu đáy nước cũng như phương tiện đo sâu công trình ngầm mà chỉ có một số nghiên cứu khoa học liên quan đến chỉ tiêu kiểm chuẩn.

Bên cạnh đó, vẫn chưa đủ điều kiện về hạ tầng để xây dựng hệ thống kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo sâu đáy nước cũng như phương tiện đo sâu công trình ngầm. Vì vậy, Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý kiến nghị Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa xem xét đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ đưa danh mục phương tiện đo sâu đáy nước cũng như phương tiện đo sâu công trình ngầm ra khỏi danh mục phương tiện đo nhóm 2 được ban hành tại Thông tư 07/2019/TT-BKHCN.

img_9846-2-.jpg

Ông Nguyễn Phi Sơn, Viện trưởng Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ phát biểu tại cuộc họp

Đồng tình với lý giải của ông Hoàng Ngọc Lâm, ông Nguyễn Phi Sơn, Viện trưởng Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ cho biết, Viện được giao chủ trì xây dựng dự thảo Quy trình kiểm định phương tiện đo độ sâu công trình ngầm. Tuy nhiên, sau một thời gian dài nghiên cứu tìm hiểu cho thấy việc triển khai thực hiện xây dựng Quy trình này phải có mặt bằng đủ rộng, có phòng kiểm định đạt chuẩn, bãi chuẩn trong nhà. Với các điều kiện khắt khe như vậy, trên thế giới đến nay chưa có tổ quốc gia nào công bố quy trình kiểm định đối với phương tiện đo đó. Do vậy, ông Nguyễn Phi Sơn cũng đề xuất, kiến nghị Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa xem xét đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ đưa danh mục phương tiện đo sâu công trình ngầm ra khỏi danh mục phương tiện đo nhóm 2 được ban hành tại Thông tư 07/2019/TT-BKHCN.

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các đơn vị cũng tham gia đóng góp ý kiến, đưa ra các giải pháp, kiến nghị nhằm tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình triển khai xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn trong lĩnh vực đo đạc bản đồ.

img_9855-2-.jpg

Bà Vũ Thị Hằng, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ TN&MT phát biểu tại cuộc họp

Để hoàn thiện kế hoạch năm 2024, bà Vũ Thị Hằng, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ TN&MT đề xuất Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ phối hợp rà soát danh mục quy chuẩn kỹ thuật, TCVN theo kế hoạch xây dựng trong giai đoạn 2022 – 2025 để đề xuất kế hoạch xây dựng theo quy định.

img_9865-2-.jpg

Toàn cảnh cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đề nghị Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Pháp chế, Tổng cục Tiêu chuẩn và đo lường chất lượng để hoàn thành các TCVN và QCVN về lĩnh vực đo đạc bản đồ đã được giao đảm bảo chất lượng và tiến độ góp phần tạo đường ray giúp chuẩn hoá, cập nhật đầy đủ các nội dung mới trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ đáp ứng yêu cầu thực tiễn cũng như phù hợp với quy định mới về hoạt động xây dựng TCVN, QCVN hiện nay.

Trước mắt, Thứ trưởng đề nghị Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam tập trung hoàn thành 2 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy trình thành lập bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000, 1:10.000 từ cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ hành chính theo kế hoạch năm 2023 đã được giao.

Cùng với đó, Cục cần rà soát để đề xuất chuyển đổi các quy định kỹ thuật đã được ban hành đủ điều kiện để chuyển sang Quy chuẩn kỹ thuật theo quy định. Đồng thời, hoàn thiện danh mục tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo phân công trách nhiệm của các Bộ quy định tại khoản khoản 3, Điều 26 Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ.

Thủy Nguyễn

thủy nguyễn monre