Thông tin về chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ
Họ và tên :
Nguyễn Văn B
Năm sinh :
07/05/1986
Địa chỉ thường trú :
Cầu Giấy, Hà Nội
Trình độ chuyên môn :
Kỹ sư trắc địa
Mã số chứng chỉ :
BTM00002
hạng :
1
Nội dung hành nghề :

​​​

a) Lập đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán nhiệm vụ đo đạc và bản đồ;

b) Kiểm tra chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ;

c) Đo đạc, thành lập bản đồ từ dữ liệu ảnh hàng không, dữ liệu ảnh viễn thám;

d) Xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia;

đ) Đo đạc, thành lập bản đồ bằng phương pháp đo trực tiếp;​


Ngày cấp :
05/08/2019
Ngày hết hạn :
05/08/2024