Thông tin về chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ
Họ và tên :
Nguyễn Văn C
Năm sinh :
27/06/1992
Địa chỉ thường trú :
Thôn Nội, xã Dục Tú, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
Trình độ chuyên môn :
Kỹ sư trắc địa
Mã số chứng chỉ :
BTM00003
hạng :
1
Nội dung hành nghề :
​a) Lập đề án, dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán nhiệm vụ đo đạc và bản đồ;
b) Đo đạc, thành lập bản đồ bằng phương pháp đo trực tiếp;​


Ngày cấp :
05/08/2019
Ngày hết hạn :
05/08/2024