Thông báo mời thầu Gói thầu số 13: “Xây dựng trụ mốc trạm CORS”
Tên gói thầu :
Thông báo mời thầu Gói thầu số 13: “Xây dựng trụ mốc trạm CORS”
Tóm tắt :
Tệp tin :
Nội dung :

THÔNG BÁO MỜI THẦU

- Tên Bên mời thầu: Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam – Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Tên gói thầu: Gói thầu số 13: Xây dựng trụ mốc trạm CORS.

- Tên dự án: Xây dựng mạng lưới trạm định vị toàn cầu bằng vệ tinh trên lãnh thổ Việt Nam.

- Nguồn vốn: Đầu tư phát triển - Ngân sách Nhà nước.

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi.

- Thời gian bán HSMT từ 08 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 9 năm 2016 đến 9 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 9 năm 2016. (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán HSMT: Ban Quản lý các dự án đo đạc và bản đồ - Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam– Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Địa chỉ: số 2 Đặng Thùy Trâm, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

- Điện thoại: 04. 37555247

- Giá bán 1 bộ hồsơ mời thầu (HSMT): 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng chẵn)

- Bảo đảm dự thầu: 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng)

- Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 9 năm 2016

- Thời điểm mở thầu: 9 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 9 năm 2016.

- Hình thức bảo đảm dự thầu: theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoặc sec