Thông báo mời thầu gói thầu “Mua sắm một phần thiết bị trạm CORS, trạm điều khiển và phần mềm”
Tên gói thầu :
Thông báo mời thầu gói thầu “Mua sắm một phần thiết bị trạm CORS, trạm điều khiển và phần mềm”
Tóm tắt :
Tệp tin :
Nội dung :

THÔNG BÁO MỜI THẦU

- Tên Bên mời thầu: Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam – Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Tên gói thầu: Mua sắm một phần thiết bị trạm CORS, trạm điều khiển và phần mềm

- Tên dự án: Xây dựng mạng lưới trạm định vị toàn cầu bằng vệ tinh trên lãnh thổ Việt Nam.

- Nguồn vốn: Đầu tư phát triển - Ngân sách Nhà nước.

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi.

- Thời gian phát hành HSMT từ 08 giờ 30 phút, ngày 10 tháng 8 năm 2017 đến 09 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 8 năm 2017. (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán HSMT: Ban Quản lý các dự án đo đạc và bản đồ - Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam.

Địa chỉ: số 2 Đặng Thùy Trâm, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

- Điện thoại: 0243.755.1375

- Giá bán 1 bộ hồsơ mời thầu (HSMT): 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng chẵn)

Bảo đảm dự thầu: 2.000.000.000 đồng (Hai tỷ đồng chẵn)

- Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 8 năm 2017

- Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 8 năm 2017

- Hình thức bảo đảm dự thầu: Theo hình thức thư bảo lãnh của ngân hàng.