THÔNG TIN HỒ SƠ CẤP PHÉP
Tên của tổ chức :
Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư và Xây dựng mỏ
Địa chỉ trụ sở chính:
Số 38 Bích Câu, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
Người đại diện theo pháp luật :
Vũ Ngọc Minh
Người phụ trách kỹ thuật :
Nguyễn Văn Thăng
​​